Mobiliteitsteams bieden mogelijkheden voor instroom bij tekort aan gastouders

Datum: 04-05-2021

35 regionale mobiliteitsteams gaan mensen helpen bij het vinden van nieuw werk. Het gaat om mensen die door de coronacrisis nu of straks geen werk hebben. Starters op de arbeidsmarkt en mensen met een taalachterstand krijgen hierbij extra aandacht.

Door corona zijn meer mensen op zoek naar ander werk. Gemeenten en het UWV hebben het daardoor drukker. De overheid geeft gemeenten en het UWV extra geld. Zo kunnen zij werkzoekenden, schoolverlaters en ondernemers met te weinig inkomsten sneller en beter helpen bij het vinden van ander werk.

In bepaalde regio’s in Nederland is een tekort aan gastouders. Voor gastouderbureaus een goed moment om bekendheid te geven aan dit tekort aan de mobiliteitsteams, zodat potentiele gastouders via omscholing of praktijkleren naar dit prachtige vak begeleid kunnen worden.

In drie regio’s is reeds een mobiliteitsteam gestart: Groot Amsterdam, Midden-Utrecht en Midden-Brabant. In de zomer van 2021 zullen in 35 arbeidsmarktregio’s mobiliteitsteams zijn.

In de eerstvolgende editie (juni 2021) van het vakblad voor gastouderopvang van KNGO zal aandacht besteed worden aan de mobiliteitsteams.

Nog geen lid van KNGO? Vanaf 1 mei kun je lid worden met korting tot 31-12-2021