Minimumloon ZZP-er naar 16 euro per uur

Een nieuwe kabinetsvoorstel laat weten dat ZZP-ers per 2021 niet onder een uurtarief van 16 euro mogen werken. Net zoals bij het minimumloon, mag er dus niet onder dat tarief worden betaald.

ZZP-erschap:
Het aantal Nederlanders dat als zelfstandige zonder personeel werkt, zzp’ers dus, is in de afgelopen 15 jaar verdubbeld naar 1,1 miljoen. ZZp-erschap geeft vrijheid en voordeel. Opdrachtgevers hoeven bijvoorbeeld geen werkgeverspremies te betalen en opdrachtnemers profiteren van fiscale voor­delen, zoals de zelfstandigenaftrek, omdat zij niet als werknemers maar als ondernemers worden gezien. Alleen niet alle zzp’ers zijn echte ondernemers. Soms is in de praktijk gewoon sprake van een verkapt dienstverband of freelance-werk dat onder Inkomsten Overige Werkzaamheden (dus bijverdiensten) valt. Eigenlijk een schijnzelfstandigheid.

Is 16 euro te hoog?
Er is uitgerekend dat een ZZP-er minimaal 16 euro moet verdienen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Echter ligt dat tarief ver boven het minimumloon dat bij 40-urige werkweek op 9,44 is vastgesteld.

Is 16 euro te laag?
Vakbond CNV noemt het kabinetsvoorstel zelfs”een schijnoplossing” en stelt dat het minimumtarief zeker 25 euro per uur moet zijn. ”Met het voorstel van 16 euro normaliseer je zwak ondernemerschap en kweek je een categorie B-werknemers: werknemers zonder ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Hoe zit het dan met gastouderopvang?
Gastouderopvang heeft deze kwestie al meermalen aan de hand gehad. Momenteel is de Wet Minimum Loon ook al van kracht en dat wil zeggen dat er niet onder een uurloon van het wettelijk minimum (€ 9,44) gewerkt mag worden. Voor gastouderopvang is in 2013 en opnieuw in 2016 een uitzondering gemaakt via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Lees hier meer over die maatregel destijds.

Wellicht dat er voor gastouderopvang opnieuw naar een dergelijke maatregel gekeken kan worden. Belangrijk blijft dat gastouders worden gestimuleerd om professioneel te gaan ondernemen. Het hanteren van goede tarieven ( minimaal € 5,00  of hoger), het hebben van voldoende gemiddelde bezetting (3 opvangkinderen) en 2-3 dagen per week aan de slag, dat zal de minimale standaard kunnen gaan worden om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.