Miljoenen extra voor gemeenten, maar toch legesverhoging voor gastouderopvang?!?

Datum: 02-11-2021

Met 6,4 miljoen vanaf 2022 en de reeds toegezegde 1,4 miljoen vanaf 2020 hebben gemeenten de beschikking over een flinke smak aan middelen om de inspectie van gastouderopvang te bekostigen.

Hoe werkt dit?
De verdeling van deze gelden is niet op grond van het aantal gastouders in de gemeenten. De ene gemeente inspecteert bijvoorbeeld al 100% van de gastouders. Andere gemeenten zitten nog op de wettelijke 5%.

Gemeenten zullen hun eigen doelstellingen en kosten in kaart moeten brengen voor bijvoorbeeld het aantal bezoeken verhogen of de duur van de bezoeken verhogen. De gemeenten zullen op basis daarvan de extra gelden aanvragen.

KNGO verbaasd zich dus enorm over de eerste aankondigingen bij enkele gemeenten van de verhoging van legeskosten van maar liefst 25%.
En dat ten opzichte van een verhoging van de legeskosten in dezelfde gemeente voor een KDV locatie van 1,25%.

In de corona periode is meer dan ooit gebleken dat gastouders een cruciale rol spelen in onze maatschappij. Niet alleen op economisch vlak, omdat ouders dan kunnen werken, maar
ook een stabiele factor, veilige vertrouwde plek voor kinderen waar zij ondersteund worden in hun ontwikkeling. De vraag naar nieuwe gastouders is hoger dan het aanbod.

Het verhogen van de legeskosten heeft direct invloed op de toegankelijkheid van het vak. De kosten voor de scholing en eisen waar een gastouders aan moet voldoen zijn al verhoogd.
Door een legesverhoging zou de drempel om voor dit mooie vak te kiezen alleen nog maar hoger worden. Alhoewel de bekostiging van de inspecties van bestaande gastouders los staat van de inspectie voor inschrijving in het LRK is een verhoging van de legeskosten bij gemeenten voor 2022 een tegenstrijdige beweging die niet wenselijk is.

KNGO organiseert een speciaal overleg met GOB-leden en eventuele belanghebbende derden op donderdag 11 november om 14.00 uur. Je kunt je aanmelden via: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/inschrijfformulier-bijeenkomsten/)