Meldcode Kindermishandeling gastouderopvang


Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. De Meldcode is per 1-1-2019 aangepast.
Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode.

Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO de volgende faciliteiten beschikbaar gesteld:

1. Alle leden van KNGO kunnen gratis de e-learning Update Meldcode Kindermishandeling 2019 (Module A) volgen. Na aanmelding als lid volgt een email met instructies hoe je de module kunt volgen. Bestaande leden zijn al per email ingelicht. Indien je lid bent en je hebt nog geen email gehad, meld je dan via inschrijving@kngo.nl

2. Een nieuwsbrief / uitnodiging waarmee je als gastouderbureau je gastouders kunt verwijzen naar Module A. De module is los aan te schaffen in de webshop van KNGO voor € 15,-.

3. Het nieuwe Meldcode Abonnement waarmee je als gastouderbureau ALLE aangesloten gastouders blijvend kunt bijscholen op het gebied van werken met de Meldcode, inclusief module A en B.

4. KNGO is momenteel druk bezig met het samenstellen van een praktijkgerichte Meldcode Module B. Hierin zullen praktijksituaties over het (samen)werken met een afwegingskader in te vinden zijn om gastouders extra te trainen op het signaleren, objectief vastleggen en overleggen. Deze zit uiteraard ook in het Meldcode Abonnement. Module B is ook los verkrijgbaar.
 

We willen dit moment ook aangrijpen om de volgende punten (opnieuw) bovenaan de agenda te zetten:
1. Te veel kinderen (119.000 in Nederland) zijn het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gastouderopvang is een belangrijke vindplaats.
3. Te veel acuut onveilige en structurele gevallen blijven nog steeds ongezien of onbesproken.

We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:

  • gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.
  • gastouderbureaus een aandachtfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.
  • gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.
  • we ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.
  • we knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.
  • we ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang.