Maandelijkse gegevensaanlevering Belastingdienst

Datum: 14-04-2021

De Belastingdienst is in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 gestart met een verbetertraject om ouders te helpen (hoge) terugvorderingen te voorkomen. Eén van de maatregelen is de maandelijkse gegevensaanlevering door kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus. Deze gegevens moeten ervoor zorgen dat de Belastingdienst gedurende een jaar sneller op de hoogte is van wijzigingen in het aantal opvanguren. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder gaan werken en daardoor minder of geen gebruik maken van de opvang. Dit zijn situaties die kunnen leiden tot een verandering in het recht op het bedrag dat ouders maandelijks aan kinderopvangtoeslag ontvangen.

Om eerder op de hoogte te zijn van wijzigingen is de Belastingdienst maandelijks gegevens op gaan vragen van alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus om verschillen op te kunnen sporen en ouders een signaal te sturen om hun gegevens te actualiseren. Op deze manier kunnen grote terugvorderingen voorkomen worden.

In 2020 heeft 85% van de kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus al maandelijks gegevens aangeleverd aan Belastingdienst Toeslagen. Ook ouders ontvingen vorig jaar al signalen vanuit de Belastingdienst om hun gegevens aan te passen in het toeslagenportaal of in de kinderopvangtoeslag app.
Ook lieten de pilots rondom het eerder signaleren richting ouders zien dat een groot deel van de ouders dat een signaal van de Belastingdienst/Toeslagen ontving in actie kwam en het voorschot naar beneden bijstelde. Dit aandeel was aanzienlijk hoger bij de groep ouders die een signaal ontving (25%) dan bij een vergelijkbare groep ouders die geen signaal ontving (6%). Hiermee kunnen (hoge) terugvorderingen worden voorkomen.

Het jaar 2020 werd gezien als “ingroeijaar” om kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus eraan te laten wennen om maandelijks gegevens aan te leveren. Per 1-1-2021 zou dit een verplichting worden. Het demissionaire kabinet heeft de ingroeiperiode nu verlengd in het belang van de ouders en de kinderopvangsector om ervoor te kunnen zorgen dat de Verplichte Gegevens aanlevering bij de Belastingdienst bij wet geregeld gaat worden. Daardoor is de verplichting niet per 2021 in werking getreden.

Lees hier de volledige Brief aan de Tweede Kamer