LKK: Kwaliteit van de babyopvang

Datum: 26-10-2020

Jaarlijks wordt de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland gemeten door middel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor (LKK). Door de Corona-uitbraak
hebben in 2020 geen metingen in het kader van LKK kunnen plaatsvinden. Daarom is als alternatief besloten om onderzoek te doen naar de kwaliteit op de babygroep.
Dit onderzoek is uitsluitend in de kinderdagopvang gedaan en niet bij gastouders.

Uit het onderzoek komt naar voren dat factoren die met name bepalend zijn voor de kwaliteit van baby-opvang liggen in de opleiding van pedagogisch medewerkers, werkervaring en (continue) professionalisering.

“Het rapport bevat waardevolle informatie voor de praktijk van de kinderopvang en het is goed te vernemen dat het onderzoek vervolg krijgt in een handreiking voor
de medewerkers in de sector”, aldus staatsecretaris Bas van ’t Wout in zijn brief over het onderzoek. Naast dit onderzoek over baby-opvang zullen in de loop van dit jaar nog twee andere onderzoeken afgerond worden door de onderzoekers van LKK. Zo wordt onderzoek gedaan naar de verschillen in kwaliteit naar regio, stedelijkheidsgraad, uurprijs en groepssamenstelling. Daarnaast verwacht de staartsecretaris eind 2020 de resultaten van het onderzoek naar de relaties tussen kenmerken van organisaties en typen ondernemerschap en de geboden kwaliteit van de kinderopvang openbaar te maken.
Met deze onderzoeken wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan kennisverwerving over het thema ‘ontwikkeling van het kind’.

We delen graag enkele feiten uit het onderzoek:

  • De werkbeleving van pedagogisch medewerkers is overwegend positief.
  • Het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten is gemiddeld matig.
  • Een hogere vooropleiding van pedagogisch medewerkers blijkt samen te gaan met een hogere emotionele en educatieve proceskwaliteit.
  • Ook continue professionalisering, zoals cursussen, coaching, teamoverleg, conferentiebezoek en frequent pedagogisch-inhoudelijk overleg, is
    van belang voor de globale kwaliteit.
  • Bij medewerkers meer uren werkten per week, is de emotionele en educatieve proceskwaliteit en taalaanbod hoger.
  • Zowel de emotionele als de educatieve kwaliteit is hoger in horizontale babygroepen.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de Online Kennisbank voor KNGO-leden Dossier Branche