panelgesprek

Tekort gastouders in de sector

Er is een enorm tekort aan personeel in de kinderopvangsector. Een tekort van 3000 personeelsleden in 2019 tot een vermoedelijke 8.900 in 2022.
Niet alleen kinderdagopvanginstellingen hebben hiermee te maken, ook in de gastouderopvang merken gastouderbureaus een groot tekort aan gastouders. In grote delen van het land is de vraag naar gastouders momenteel groter dan het aanbod. Gastouderbureaus zijn op zoek naar nieuwe gastouders om de vraag en behoefte van ouders aan te kunnen. Een mooie ontwikkeling natuurlijk, want het is wel eens anders geweest.