Kritiek uit Kamer op afstel directe financiering

Dat er twintig miljoen euro is geïnvesteerd in het systeem van directe financiering en het systeem alsnog van tafel wordt geveegd is voor sommige Kamerleden moeilijk te behappen. Staatssecretaris Tamara van Ark benadrukt dat de lessen die geleerd zijn, de investering waard maken.Van Ark kreeg tijdens het Algemeen Overleg donderdag 13 december kritische vragen over het afstel van directe financiering, dat zij in april 2018 aan de Tweede Kamer bekendmaakte. Met dit systeem zouden ouders alleen hun eigen bijdrage voor kinderopvang betalen en niet meer, zoals nu, het gehele bedrag aan kinderopvangtoeslag moeten voorschieten. Het was onder meer bedoeld om grote schulden rondom te veel ontvangen toeslagen voor ouders te voorkomen. 

Verbetertraject

In plaats van directe financiering wil Tamara van Ark een verbetertraject bewerkstelligen, waarin de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang wordt verbeterd, ook voor kwetsbare groepen, en problematische schulden worden voorkomen. Projectteams bij de Belastingdienst zullen ervoor zorgen dat gegevensuitwisseling mogelijk is met kinderopvangorganisaties. Zo kan de Belastingdienst eerder dan nu het geval is afwijkingen van de aangevraagde uren met de daadwerkelijk gebruikte uren detecteren, en daarop de te ontvangen kinderopvangtoeslag tussentijds al aanpassen. Zo worden eventuele terugvorderingen zoveel mogelijk voorkomen.

20 miljoen

Kamerleden, waaronder Peter Kwint (SP), vroegen aan de staatssecretaris waarom er 20 miljoen euro in voorbereidingen is gestoken en het plan alsnog van tafel is geveegd. Van Ark reageerde dat dit een stelselwijziging zou betekenen, waar ‘veel achter vandaan komt’. Met DUO en de Belastingdienst heeft ze daarom nog eens kritisch gekeken naar het plan en de dilemma’s afgewogen. Voor haar bleef leidend directe financiering bruikbaar zijn en ingevlochten worden met de verbetermaatregelen die nu genomen worden.

Menno Snel

Van Ark geeft aan dat ze de toezegging van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft dat de Belastingdienst de controle op ouderniveau (wat betreft de aangegeven en gebruikte uren) zal worden doorgevoerd en terugvorderen van onterecht ontvangen toeslagen absoluut voorkomen moet worden.

bron: www.kinderopvangtotaal.nl