KNGO Panelgesprek en oproep aan leden

Datum: 27-09-2021

Al veel jaren organiseert KNGO tweemaal per jaar het KNGO Panelgesprek waar GOB-houders en bemiddelingsmedewerkers samenkomen om te praten over actualiteiten in de gastouderopvang.

Uitwisselen van ervaringen en kennis, brainstormen over wat knelt en wat aandacht nodig heeft. Waar dit gebruikelijk in Druten plaatsvindt met aansluitend een gezellige lunch heeft het KNGO Panelgesprek nu voor de derde maal op 23 september 2021 online plaatsgevonden en 21 GOB’s gingen met elkaar in gesprek of luisterden mee naar de gesprekken.

Thema’s die besproken zijn:

  • Intensivering GGD inspecties.
  • Gratis kinder/gastouderopvang.
  • Kwaliteitseisen gastouderopvang.
  • Kwaliteit gastouderbureaus.
  • Ontwerpsessie kwaliteitsverbetering van Directie Kinderopvang voor gastouders.
  • Losse ingebrachte punten.

Natuurlijk was het project kwaliteitsverbetering gastouderopvang en de reeds aangekondigde intensivering van Toezicht en handhaving in de gastouderopvang het hoofdthema.
Gastouderbureaus zien de kwaliteitsverbetering als een positieve ontwikkeling. De kwaliteit van de gastouderopvang in Nederland is goed, echter is het belangrijk dat de uitschieters van kwaliteit naar beneden in de sector voorkomen wordt.

De plotselinge aankondiging van de intensivering van het Toezicht en handhaving (kwantiteit van 5% naar 50%) had iedereen liever hand in hand zien gaan met de kwaliteit.
Gastouderbureaus gaan hun gastouders informeren over de intensivering en zullen gastouders, waar nog nodig, ondersteunen met opfrissers om klaar te zijn voor de GGD inspectie.
Onderwerpen als Werken met de vier pedagogische basisdoelen, werken met de meldcode kindermishandeling en de 6 interactievaardigheden zijn populaire thema’s.

Het verslag van het Panelgesprek is te vinden op de Online Kennisbank van GOB-leden van KNGO. Dossier Branche of via de zoekbalk.

Oproep!
Op maandag 4 oktober zit KNGO aan tafel met de brancheorganisaties en belanghebbende derden om de aandachtspunten die vanuit het Panel zijn benoemd om de agenda te krijgen.
KNGO roept leden (GOB en gastouders) van harte op om aandachtspunten voor de kwaliteitsverbetering of toezicht/handhaving te delen. Doe dit via info@kngo.nl op korte krachtige wijze, bijvoorbeeld door het invullen van de zin:

Ik/wij zouden graag zien dat…….(vul in wat je wens/tip/aandachtpunt is)…………………………………………,
omdat wij (GOB/GO/VO?)…………(vul in wat het doel van je punt is en voor wie)……………………………………,
zodat wij (GOB/GO/VO?)……………..(vul in hoe dit punt het werken makkelijke, kwalitatief beter maakt en voor wie)…………….