KNGO/KinderWijs TV denkt mee over Werkplekleren voor de gastouderopvang

Datum: 18-03-2021

Bij werkplekleren is de werksituatie het uitgangspunt en is het leren erop gericht om de werksituatie te verbeteren door bijdrage van de medewerker. Samen leren, presteren en groeien is hierbij de basis. De werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en werksituaties worden omgezet naar leersituaties.

Dit is één van de manieren om met werkplekleren om te gaan. Bestaande gastouders zouden door werkplekleren hun deskundigheid van niveau 2 naar niveau 3 kunnen uitbouwen.
De werksituatie wordt dan omgezet in een leersituatie met het doel om de prestaties te verbeteren.

Maar ook nieuwe gastouders zouden hun niveau 2 diploma moeten kunnen behalen via werkplekleren. Bestaande gastouders kunnen hier een rol in spelen, mits ze goed voorbereid zijn op deze belangrijke begeleidersrol. Maar ook bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau zouden een rol kunnen hebben als examinator/observator.

In samenwerking met het ROC denken we na hoe we dit Werkplekleren beter in de gastouderopvang in kunnen zetten.