Kindprofessionals wegwijs in de verkiezingsprogramma’s

Datum: 15-03-2021

Het is verkiezingsweek en iedere Nederlander boven de 18 jaar mag aankomende dagen gaan stemmen. Massaal worden alle stemwijzers ingevuld om helder te krijgen wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn. Kinderopvang is natuurlijk een onderwerp waar partijen een standpunt over innemen. Maar ook ouderschap is een belangrijk onderwerp waar wij ons als kindprofessionals mee  bezig houden.

KNGO zet de standpunten voor je op een rij:

CDA

 • Verruimde kindregelingen en extra ondersteuning voor jonge ouders in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor één van de ouders.
 • Hogere kinderopvangtoeslag en rechtstreekse kinderopvangfinanciering.
 • Betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden.

D66

 • Gratis kinderopvang.
 • Langer partnerverlof: van zes naar tien weken, tegen 70 procent loondoorbetaling.

ChristenUnie

 • Kinderopvang toegankelijk voor kinderen met een beperking (inclusieve kinderopvang).
 • Een hoge vaste korting die rechtstreeks wordt verrekend met het kindcentrum of gastouder.
 • Stimulering van agrarische kinderopvang.

GroenLinks

 • Partners krijgen recht op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald.
 • Vier dagen gratis kinderopvang en stimulering van Intergrale KindCentra (IKC).

PvdA

 • Drie maanden betaald ouderschapsverlof.
 • Kinderopvang als publieke voorziening zonder winstoogmerk en inzet op brede scholen.

SGP

 • Voor kinderen tot de leeftijd van één jaar moet er in het beginsel geen recht bestaan op kinderopvangtoeslag.

SP

 • De kinderopvang wordt vier dagen in de week gratis.

VVD

 • Kinderopvang goedkoper voor de middeninkomens.
 • Kinderopvangcentra mogen ongevaccineerde kinderen weigeren wanneer er een ongecontroleerde spreiding van infectieziektes dreigt.
 • Het belang van vaccineren bij nieuwe ouders komt extra onder de aandacht.

50PLUS, Forum voor Democratie, DENK, PVV hebben geen standpunten over de kraam- en geboortezorg.

Bron: kinderopvang.nl en Nationale Zorggids