Kinderen en warmte-overlast

In Nederland zijn temperaturen boven 27 °C nog steeds een uitzondering, maar door de verandering van het klimaat neemt de kans op aanhoudende warmere periodes en hittegolven toe. Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte; het lichaam van kinderen reageert anders dan het lichaam van volwassenen, waardoor zij meer kans op gezondheidsklachten hebben. Jonge kinderen zijn niet in staat om zelf preventieve maatregelen
te nemen zoals extra drinken, het aantrekken van luchtige kleding, rustige spelletjes doen of de schaduw opzoeken. Ook oudere kinderen kunnen dit, vooral tijdens spel, vergeten.

Gevolgen van hitte voor de gezondheid

Bij hoge temperaturen vermindert de behaaglijkheid en nemen ook de (leer)prestaties van kinderen af.
De klachten die hoofd­zakelijk optreden bij hitte zijn vermoeidheid, concentratiepro­blemen, benauwdheid en hoofdpijn. In ernstige situaties kan het lichaam uitdrogen en oververhit raken door verlies van vocht en een stijgende lichaamstemperatuur. Symptomen hiervan zijn:

  • Minder naar de wc gaan of minder plasluiers, met donkergekleurde urine
  • Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig
  • Huidklachten zoals jeuk en uitslag met blaasjes, door het verstopt raken van zweetklieren (prickly heat)
  • Overvloedig zweten
  • Droge mond
  • Huilen zonder tranen
  • Snelle pols
  • Kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte, duizeligheid of bewusteloosheid.

Vertoont een kind deze verschijnselen? Breng het kind naar een koele plek en laat het drinken. Bij ernstiger klachten, of als de klachten niet verbeteren moet een arts worden gewaarschuwd.

De binnentemperatuur

De ideale binnentemperatuur ligt tussen de 18 en 22 °C. Zodra de binnentemperatuur hoger wordt dan 25 °C dienen er maatregelen te worden genomen. Per ruimte kan de temperatuur verschillen. Daarom is het verstandig om in elke ruimte een (kwikvrije) thermo­meter op te hangen. Plaats deze niet direct in de zon.

Voorkom uitdroging

Bied kinderen vaak te drinken aan, bij voorkeur water. Het is belangrijk om te drinken vóórdat je dorst hebt. Je kunt ook denken aan vochtrijk voedsel zoals vers fruit en groente. Voorkom vochtverlies door niet in de zon te gaan spelen, en smeer kinderen in met zonnebrandcrème. Zorg ook voor extra schaduw op het speelplein, met bijvoorbeeld schaduwdoeken of parasols. Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten als het warm is. Zoek de koelste plek op, in of rond het gebouw; soms is het binnen koeler dan buiten.

Spelen met water

Spelen met water, zoals zwemmen, pootjebaden, varen of spe­len met waterballonnen zorgt voor verkoeling. Let wel op: het drinkwater moet dagelijks ververst worden en het badje moet schoongemaakt worden. Ga op een geschikte plaats zwemmen of pootjebaden; zwemwater kan verontreinigd zijn met blauwalg of andere micro-organismen. Maak van tevoren duidelijke afspraken over bijvoorbeeld welke kinderen mogen zwemmen (zoals de kinderen met een zwemdiploma) en het spelen aan de waterkant. Zorg altijd voor voldoende toezicht van volwassenen.

Veilig slapen met hitte

Wanneer het buiten erg warm is, is het niet haalbaar om de slaapkamertemperatuur tussen de 15 en de 18°C te houden. Zorg voor verkoeling door goede zonnewering en ventilatie, en kleed kinderen niet te warm.

Andere milieufactoren in het zomerseizoen

’s Zomers zijn er ook andere milieufactoren die voor gezondheids­problemen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld de eikenprocessierups, waarvan de brandharen jeuk en andere klachten kunnen veroorza­ken. Let op deze rupsen wanneer er gespeeld wordt in de buurt van eikenbomen, en blijf uit de buurt. Zomersmog, een vorm van luchtverontreiniging bij warm, zonnig en windstil weer kan leiden tot luchtwegklachten. Het KNMI heeft tips hierover en waarschuwt wanneer dit heerst. Bij verblijf in bepaalde natuurgebieden kun­nen er tekenbeten opgelopen worden. Controleer op teken en verwijder deze.