Internetconsultatie Verzamelwet kinderopvang

Datum: 13-01-2020

De Wet kinderopvang (Wko) wordt op vier punten gewijzigd en deze wijzigingen hebben gevolgen voor ouders die van kinderopvang gebruik maken. Wilt u reageren op het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark, waarmee de Wko op vier punten wordt gewijzigd? Dat kan via de internetconsultatie die vanaf nu tot 12 januari 2020 geopend is.

Ouders waarvan één van de ouders wegens een Wlz-indicatie niet kan werken en niet voor de kinderen kan zorgen, hebben nu geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit recht wordt uitgebreid door het kabinet.

Een tweede wetsaanpassing betreft zwangere vrouwen, die kort voor of na de bevalling werkloos raken. Zij krijgen recht op meerdere weken kinderopvangtoeslag dan de vastgestelde drie maanden, omdat zij tien weken vlak voor of na de bevalling geen werk mogen verrichten voor een werkgever. Weken die anders zouden afgaan van de doorlooptermijn van drie maanden kinderopvangtoeslag, waarop de werkzoekende normaliter recht heeft.

Tot slot worden twee technische correcties doorgevoerd in de Wko: het herstel van de verwijzing naar mbo-studenten en het gelijktrekken van de koppeling met de Wet Inkomensbelasting 2001. Voor iedereen gelden dezelfde heldere voorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag. Werkende ouders kunnen straks aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als zij inkomen uit arbeid verdienen binnen de Wet inkomensbelasting 2001. Bij eerdere wijzigingen van de Wet kinderopvang was deze koppeling in enkele situaties komen te vervallen. Dit wordt met deze wijziging hersteld.

Reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving draagt bij aan een verbetering van de regelingen. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.