Gastouderverzekering

Nieuwsbrief Verzekeringsspecial: De Goudse Verzekeringen stopt met de dekking van AVB aan gastouders per 1-1-2020

In de afgelopen maanden kreeg KNGO van meerdere GOB’s het bericht dat De Goudse Verzekeringen aangekondigd heeft om de collectieve aansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor aangesloten gastouders per 1-1-2020 te stoppen.
Verzekeraars en tussenpersonen die een alternatief bieden voor deze verzekering bleek schaars. Aansprakelijkheidsschades zijn voor gastouders tijdens werktijden niet gedekt op de particuliere AVP. Gastouders hebben een zakelijke dekking nodig in de vorm van een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Aansprakelijkheidsverzekering (particulier en zakelijk) zijn beide niet wettelijk verplicht, maar wel verstandig. Zo heeft bijna iedere particulier wel een AVP.
Bent u lid van KNGO? Of is uw gastouderbureau lid van KNGO? Dan ontvangt u korting op uw jaarpremie.

Kijk op www.gastouderverzekeren.nl of www.gastouderverzekering.com voor meer informatie of een offerte voor de dekking van uw zakelijke aansprakelijkheid (AVB).

--------------

AVP of AVB?

Gastouder zijn of een gastouder in uw gezin hebben brengt de nodige zorg en verantwoording met zich mee. Het blijkt dat veel gastouders denken dat schade die veroorzaakt wordt door of aan het kind waarop zij passen, verhaald kan worden op de Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren (AVP). Maar dat is niet zo.

Als gastouder krijgt u betaald voor diensten en service, dus is een gastouder beroepsmatig aan het werk. Zijn er personen of goederen die beschadigd worden tijdens de opvang (ook indien u bij de vraagouder thuis opvangt), dan valt dit volledig buiten de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Een ongeluk zit in een klein hoekje…
Vooral bij opvang met meerdere kinderen. Mocht een kind van de schommel vallen, of zijn nieuwe kleding scheuren of bevlekken…..
Natuurlijk is het nooit bedoeld, maar het kan gebeuren.

Wie is dan aansprakelijk?
Het kan zijn dat ondanks alle zorg van de gastouder, maar ook van het gastouderbureau, de gastouder toch aansprakelijk is voor schade. (of aansprakelijk wordt gesteld).

Aansprakelijkheid wordt bepaald door de wet. Als door het toedoen, of het nalaten, ook al is het onbedoeld, de gastouder aansprakelijk is of blijkt, kan de gastouder voor de financiële gevolgen aangesproken worden. Dit is wettelijk bepaald. Natuurlijk is een gescheurd kledingstuk wel te overzien, maar wat als er sprake is van serieus letsel? Ook ziektekostenverzekeraars kiezen in toenemende mate de weg om eventuele aansprakelijke partijen kosten te laten dragen. Wellicht heeft u ook al eens de vraag gehad van uw ziektekostenverzekering of de medische kosten verhaald kunnen worden op een ander.

Zekerheid over de financiële gevolgen
Onderdeel van de dekking van een gastouderverzekering is ook de juridische beoordeling of de gastouder wel aansprakelijk is. Zo ja, dan is er dekking. Zo nee, zal de tegenpartij op de hoogte worden gebracht. Zo heeft het gastouderbureau, de gastouder, maar ook de vraagouder altijd zekerheid. De gastouderverzekering voorziet er in, dat als de gastouder wettelijk aansprakelijk blijkt, de financiële consequenties geregeld zijn.

Wat als gastouder en gastkinderen familie of goede bekenden zijn?
Niets is prettiger om te weten dat juist ook goede bekenden of familie zonder schromen de gastouder aansprakelijk kunnen stellen, de gastouder heeft immers een goede dekking. Hiermee kunnen “scheve gezichten” worden voorkomen en kunnen kosten worden verhaald.

Mogelijkheden gastouderverzekeringen:

  • Aansprakelijkheid voor gastouders (AVB);
  • Aansprakelijkheid voor gastouderbureaus (collectieve AVB);
  • Inventarisverzekering voor gastouders;
  • Ongevallenverzekering voor gastouders (collectief voor gastkinderen);
  • Ongevallenverzekering voor gastouderbureaus (collectief voor gastouders en gastkinderen);
  • Schadeverzekering inzittende (autovervoer gastkinderen);
  • Rechtsbijstandsverzekering voor gastouders;