Gastouders in (waters)nood

Datum: 19-07-2021

De provincie Limburg en dorpen langs rivieren in het zuid-oosten van het land zijn zwaar getroffen door het stijgende waterpeil.
Onder de gedupeerden bevinden zich tal van gastouders die vandaag niet hun deuren kunnen openen voor hun opvangkinderen.
Velen vrezen nog weken of maanden met herstelwerkzaamheden aan de opvangplek aan de slag te moeten en zijn radeloos.
KNGO ontvangt schrijnende emails van gastouders over de gebeurtenissen en gastouderbureaus willen hun gastouders graag informeren hoe hiermee om te gaan.
Veel vragen gaan over het doorbetalen van de gastouder door ouders om behoud van inkomen en daarbij de compensatie vanuit de overheid
tot het maximum uurtarief, zoals we eerder zagen in de Coronacrisis. Gastouderbureaus vragen of zij samen met de gastouder een tijdelijke alternatieve opvangplek
mogen keuren, zodat opvang van de gastkinderen toch kan plaatsvinden en ouders naar hun werk kunnen.
KNGO is in overleg met de brancheorganisaties en GGD GHOR en we hopen snel op duidelijkheid.
We wensen alle inwoners van de getroffen gebieden heel veel sterkte.

Inmiddels is er een tijdelijk advies en tips geplaatst voor KNGO-leden op de Online Kennisbank hoe hiermee om te gaan.
Vermoedelijk later in de week van 19 juli zullen SZW en VNG een bericht uitbrengen hoe hiermee omgegaan wordt,