Gastouderopleiding (HZW-2)

Verkorte diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn:

Enkele specificaties ROC Rivor
Minimale leeftijd min. 21 jaar
Totale duur 4 tot 8 mnd
Kosten diplomaroute (Examendeel 1 € 389,95/ Examendeel 2 € 650)  € 1.039,95
Kosten lesboek Pedagogisch Kader Gastouderopvang  € 23
Pedagogische Component (32 video-trainingen bij het lesboek zijn reeds inbegrepen bij examendeel 1)  € 89,95

Inschrijven diplomaroute gastouder?

Lees voordat u tot inschrijven/bestellen overgaat de verkorte informatie en instroomeisen.
Lees hier de verkorte informatie en instroomeisen
Gastouderopleiding bestellen
Het is mogelijk om eerst Examendeel 1 (€ 389,95,-) te bestellen en later Examendeel 2 (€ 650,-).

Belangrijke aanvullende informatie! 
Praktijkervaring HZW-2 per 1 augustus 2016.
Brochure aanbod keuzedeel-examens

Het centrale examen Nederlands kan plaatsvinden in de volgende periodes (2019/2020):

Week 11                 9-03-2020 t/m 13-03-2020
Week 21               18-05-2020 t/m 20-05-2020

Nederlands lezen en luisteren 2F + rekenen 2F (locatie Tiel)         

Dagen en tijdstippen:

maandag, donderdag en vrijdag                    9.00-10.30 uur (Ned.) en 11.30-13.00 uur (rekenen)
dinsdag en woensdag                                  11.30-13.00 uur (Ned.) en 14.00-15.30 uur (rekenen)

Nederlands lezen, luisteren, schrijven 3F

Dagen en tijdstippen:

donderdag                                                   13.30-15.30 uur (lezen en luisteren)
                                                                    16.00-17.00 uur (schrijven)                      

EHBO voor gastouders:

Naast een geldig diploma dient een gastouder ook te beschikken over een geregistreerd EHBO certificaat. KNGO heeft voor u informatie en enkele aanbieders op een rij gezet.
Overzicht EHBO voor gastouders

Algemene informatie over gastouder worden:

Wat heeft u nodig om als gastouder te gaan beginnen en wat zijn de wettelijke eisen voor een gastouder:

 • U bent 21 jaar of ouder (en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt).
 • U spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F (Fries of een andere erkende Nederlandse taal mag ook).
 • U heeft minimaal een diploma MBO-Helpende Zorg en Welzijn, een certificaat ‘Goed gastouderschap’ (2010) of een EVC certificaat waaruit blijkt dat de gastouder aan alle vereiste kwalificaties op MBO-2 niveau voldoet. Bekijk de diplomalijst.
 • U heeft 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of u hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar. U hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind)*.
 • U bent in bezit van een certificaat EHBO aan kinderen, deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Meer informatie op de pagina EHBO aan kinderen.
 • U hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.
 • U voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van uw diploma of u beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor u in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.
 • U bent in het bezit van een kopie van uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wanneer de opvang op uw eigen adres plaatsvindt, is ook een geldige VOG van uw huisgenoten van 18 jaar of ouder verplicht. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • U bent in het bezit van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals uw rijbewijs, paspoort of ID met vermelding van uw BSN-nummer,
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.

  * Hieronder vallen zowel formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren), oppasuren. U mag de oppasuren meetellen zodra u de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen. (dit wordt vermeld in de handleiding, op de website en in het intakeformulier).

Hoeveel kinderen mag u opvangen als gastouder?
U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. Als u alleen kinderen jonger dan 4 jaar opvangt, mag u niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd.

Als erkende gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Voldoet u aan bovenstaande criteria dan wordt u als gastouder opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ouders die gebruik wensen te maken van gastouderopvang komen alleen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking indien zij gebruik maken van geregistreerde opvang bij een geregistreerd gastouderbureau.