Gastouderopleiding (HZW-2)

Verkorte diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn:

Enkele specificaties ROC Rivor
Minimale leeftijd min. 18 jaar
Totale duur 4 tot 8 mnd
Kosten diplomaroute (Examendeel 1 € 339,95/ Examendeel 2 € 620)  € 959,95
Kosten lesboek Pedagogisch Kader Gastouderopvang  € 23
Pedagogische Component (32 video-trainingen bij het lesboek zijn reeds inbegrepen bij examendeel 1)  € 89,95

Inschrijven diplomaroute gastouder?

Lees voordat u tot inschrijven/bestellen overgaat de verkorte informatie en instroomeisen.
Lees hier de verkorte informatie en instroomeisen
Gastouderopleiding bestellen
Het is mogelijk om eerst Examendeel 1 (€ 339,95,-) te bestellen en later Examendeel 2 (€ 620,-).

Belangrijke aanvullende informatie! 
Praktijkervaring HZW-2 per 1 augustus 2016.
Brochure aanbod keuzedeel-examens

Het centrale examen Nederlands kan plaatsvinden in de volgende periodes (2019):

Nederlands lezen en luisteren 2F + rekenen 2F (locatie Tiel)

Week 3                14-1 t/m 18-1                   
Week 11              11-3 t/m 15-3
Week 21              20-5 t/m 24-5                   

Tijdstippen:

maandag en vrijdag                                       9.00-10.30 uur (Ned.) en 11.30-13.00 uur (rekenen)
dinsdag, woensdag en donderdag               11.30-13.00 uur (Ned.) en 14.00-15.30 uur (rekenen)

Nederlands lezen, luisteren, schrijven 3F

Week 5                29-1 en 30-1
Week 13              26-3 en 27-3
Week 23              4-6 en 5-6

Tijdstippen:

Lezen en luisteren             12.00-14.00 uur
Schrijven                            14.30-15.30 uur                       

EHBO voor gastouders:

Naast een geldig diploma dient een gastouder ook te beschikken over een geregistreerd EHBO certificaat. KNGO heeft voor u informatie en enkele aanbieders op een rij gezet.
Overzicht EHBO voor gastouders

Algemene informatie over gastouder worden:

Wat heeft u nodig om als gastouder te gaan beginnen en wat zijn de wettelijke eisen voor een gastouder:

  • minimaal een diploma MBO-Helpende Zorg en Welzijn, een certificaat ‘Goed gastouderschap’ (2010) of een EVC certificaat waaruit blijkt dat de gastouder aan alle vereiste kwalificaties op mbo-2 niveau voldoet. Bekijk de diplomalijst.
  • certificaat EHBO aan kinderen, deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Meer informatie op de pagina EHBO aan kinderen.
  • een kopie van uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wanneer de opvang op uw eigen adres plaatsvindt, is ook een geldige VOG van uw huisgenoten van 18 jaar of ouder verplicht. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals uw rijbewijs, paspoort of ID met vermelding van uw BSN-nummer,
  • u bent 18 jaar of ouder (en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt),
  • uw eigen kinderen staan niet onder toezicht,
  • u spreekt Nederlands (Fries of een andere erkende Nederlandse taal mag ook).
     

Hoeveel kinderen mag u opvangen als gastouder?
U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. Als u alleen kinderen jonger dan 4 jaar opvangt, mag u niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd.

Als erkende gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Voldoet u aan bovenstaande criteria dan wordt u als gastouder opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ouders die gebruik wensen te maken van gastouderopvang komen alleen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking indien zij gebruik maken van geregistreerde opvang bij een geregistreerd gastouderbureau.