Financiële training voor gastouderopvang

Eén van de doelen van KNGO voor de sector gastouderopvang is professionalisering op het gebied van Beter Ondernemerschap. Dat is ook logisch, want wanneer een gastouder als ondernemer het vak uitoefent en gebruik mag maken van de ondernemersaftrekposten, dan houdt de gastouder meer van de verdiensten over. De gastouder houdt zo meergeld over om te investeren in duurzame materialen, bijscholing of een vangnet bij ziekte.

Er is een duidelijke behoefte en belang naar voren gekomen om meer en betere informatie te verspreiden over goed ondernemerschap. Daarnaast is er behoefte om de kennis en kunde van bemiddelingsmedewerkers op financieel vlak te vergroten, zodat zij hun gastouders daar goede betrouwbare voorlichting over kunnen geven.

Zelfstandig meer leren over het ondernemerschap van de gastouder?
Doorloop dan de e-learning module "De financien van een ondernemende gastouder" en behaal uw certificaat.
Bekijk hier de leerdoelen. De module is geschreven voor Henk Gardien (Fagon) en Cynthia van Mulekom (KNGO).
Deze module is geschikt voor zowel gastouders als bemiddelingsmedewerkers van het GOB.

Voorlichtingsbijeenkomst voor gastouders (periodiek mogelijk)
Titel: "Professionalisering door beter ondernemerschap" door Henk Gardien van Fagon.
Tijd: een doordeweekse avond van 19.30-21.30 uur.
Kosten: de bijeenkomst is € 50,- + de reiskostenvergoeding.

Training voor bemiddelingsmedewerkers en GOB-houders
Titel: "Financiële voorlichting geven aan uw gastouders".
In-company training (4 tot 10 deelnemers).
Duur: 3 uren 
Kosten: € 450,- per training
Gecertificeerde gastouderbureaus betalen € 350,- per training (incl. 21% btw)

Open inschrijvingsdagen Training “Financiële voorlichting geven” (max. 3 deelnemers per GOB)
Data 2019 volgen spoedig
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Kosten: € 95,-
KNGO gecertificeerde gastouderbureaus betalen € 75,- (vrij van btw)

Leerdoelen:
Na deze training bent u bekend met:
Financiële voorlichting geven aan nieuwe gastouders over:

  • Regels rond zakelijke aftrekposten voor gastouders;
  • Financiële ondersteuning bieden bij evaluatiegesprekken;
  • Het kunnen adviseren over wel/geen ondernemerschap;
  • De regels rondom dienstverlening aan huis;
  • Valkuilen bij overeenkomsten met gastouders/vraagouders;
  • De huidige actualiteiten rond belastingdienst en gastouderopvang.

Certificaat:
Deelnemers ontvangen een certificaat van KNGO.