Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Datum: 24-03-2020

Minister Slob (onderwijs) neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. Leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben, worden daarin ondersteund door hun school en gemeente.

Onveilige thuissituatie
Er zijn kinderen voor wie onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn of in een klaslokaal op school. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.

Extra ondersteuning schoolwerk
Minister Slob is erg te spreken over de gezamenlijke inzet van alle scholen, leraren en ouders en om leerlingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven. Toch lukt het niet iedere ouder om de ondersteuning te geven die een kind nodig heeft. Daarom gaan bijvoorbeeld studenten helpen om extra ondersteuning te bieden, of mensen met een lesbevoegdheid die nu niet in het onderwijs werken.

Het is aan scholen en gemeenten om te beoordelen voor welke leerlingen welke extra ondersteuning precies nodig hebben. Zij kennen de kinderen en weten wie waarbij geholpen kan worden.

Veiligheid
De veiligheid staat ook bij deze maatregelen voorop. Zo moet er worden voldaan aan de voorschriften, waardoor verspreiding van het coronavirus kan worden voorkomen.

Bron: Rijksoverheid