Einde quarantaineplicht voor 0 t/m 3-jarigen in de kinderopvang

Datum: 19-10-2021

Sinds 14 oktober is de beslisboom om te bepalen of kinderen wel of niet naar de opvang kunnen aangepast. Kinderen van 0 t/m 3 jaar hoeven sinds 15 oktober niet meer in quarantaine als ze contact hebben gehad met iemand die COVID-19 heeft. 

De nieuwe quarantaineregels

De nieuwe regeling geldt zowel voor contact met huisgenoten, zoals ouders en broertjes of zusjes (categorie 1), als mensen met COVID-19 waar nauw contact mee is geweest, zoals grootouders, huisvrienden, en pedagogisch medewerkers (categorie 2). 

Voor de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar wordt wel aangeraden om de kinderen de 10 dagen na het contact met iemand met COVID-19 goed in de gaten te houden, en bij (milde) klachten thuis te blijven en te laten testen. Totdat de uitslag van deze test bekend is moet het kind thuis blijven. 

Reizen vanuit het buitenland

Als kinderen van 0 t/m 3 jaar uit een gebied in het buitenland komen waar een zeer hoog risico geldt, dan moeten ze wel in quarantaine. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl vindt je de kleurcodes per bestemming. Vanuit groene en gele landen kun je reizen zonder verplichte quarantaine bij terugkomst. Voor oranje en rode landen geldt mogelijk een quarantaine plicht, dit is per land verschillend. Bekijk het reisadvies voor het specifieke land hier

Beslisboom 

Om te beslissen of kinderen van 0 jaar t/m groep acht van de basisschool thuis moeten blijven heeft BOink samen met AJN Jeugdartsen en het RIVM een beslisboom opgesteld. De nieuwe wijzigingen die we hier besproken hebben zijn ook in deze beslisboom opgenomen. De overige regels blijven gelijk. Je kunt de beslisboom downloaden via onze kennisbank.