Een gratis Valentijncadeau van KNGO!

KennisNetwerk GastouderOpvang heeft als een van haar kerndoelen: het vergroten van de pedagogische kwaliteit. Uit liefde voor het vak ontwikkelden we in samenwerking met KinderWijs TV de Competentie Inzicht Scan (CIS). Een online scan waarmee jij als gastouder jouw competenties onder de loep kunt nemen. Na afronding ontvang je per e-mail een rapport. Zo lees je binnen 10 minuten welke competenties nog wat aandacht nodig hebben en wat je sterke punten zijn. Op deze manier werken we samen aan kwaliteit. KNGO biedt de CIS aan als gratis valentijnscadeau voor alle gastouders van Nederland. Uit liefde voor het gastouderschap!

De beroepscompetenties van een gastouder

Wat jij als gastouder in huis hebt aan kennis en kunde, wordt in grote mate bepaald door wat je geleerd hebt op school, op het werk of privé.
Er zijn zes beroepscompetenties voor de gastouder:

A) Verzorgen van kinderen
B) Begeleiden van het individuele kind
C) Begeleiden van een groep kinderen
D) Omgang met ouders/verzorgers en bemiddelingsmedewerkers
F) Plannen en organiseren
G) Kwaliteitsgericht werken

Beroepscompetenties geven weer welke competenties een beroepskracht in huis moet hebben om op een goede manier invulling te geven aan de dagelijkse opdracht in de opvang. Deze opdracht is in de basis het voldoen aan de Wet Kinderopvang, dus het behalen van de Vier pedagogische basisdoelen:

- Emotionele veiligheid bieden
- Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
- Sociale ontwikkeling stimuleren
- Overdragen van normen en waarden

Daarmee bieden we kinderen “verantwoorde kinderopvang” in een veilige en gezonde omgeving.

Competentie Inzicht Scan

Wil je weten welke competenties jij nog (extra) kunt ontwikkelen? Doe dan nu de Competentie Inzicht Scan. Met de Competentie Inzicht Scan (CIS) krijg je inzicht jouw competenties.

De CIS bestaat uit 18 uitspraken. In de scan geef je aan in hoeverre je vindt dat deze uitspraken op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van wie je bent, niet hoe je zou willen zijn. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Na afronding ontvang je per email een rapport de hoogste score in het rapport geeft aan welke competentie sterk is, een lage score geeft aan welke competentie nog wat aandacht zou kunnen gebruiken. In het rapport lees je ook hoe je aan de slag kunt om aan jouw competenties te werken. Ga hier aan de slag met de CIS