Een financieel gezonde gastouderopvangsector

Datum: 14-10-2021

Waarom is dit belangrijk?
Een financieel gezond gastouderbureau is in staat om te investeren in kennis, ondersteuningstools en mensen om kwalitatief goede opvang mogelijk te maken bij gastouders voor ouders die bewust kiezen voor deze mooie vorm van kinderopvang. Via deze gastouderbureaus werken financieel gezonde zzp-gastouders die ook weer investeren in duurzame materialen, kennis en activiteiten die er aantoonbaar aan bijdragen dat kinderen in een veilige omgeving zich kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.
Om die reden is aandacht besteden aan goed ondernemerschap enorm belangrijk en ook 1 van de peilers van KNGO.

Waarborgfonds Kinderopvang:
Vandaag is KNGO, samen met enkele gastouderbureaus, aanwezig geweest bij het webinar van Waarborgfonds Kinderopvang “Sturen op kostprijs”.
Het Waarborgfonds bestaat reeds 20 jaar. Zij ontdekten dat er bij veel organisaties weinig tot geen inzicht is in de kostprijs van de producten/diensten in de kinderopvang. Zonder die kennis is het bedrijfskundig lastig om hierop te sturen. Immers: de kostprijs is een belangrijk element voor het bepalen van de prijs van een product of dienst. Op basis van o.a. de kostprijs worden prijswijzigingen gedaan, zodat je een winstgevende onderneming blijft of wordt.

In de sector kinderopvang was er geen goede basis voor onderlinge bedrijfsvergelijking, oftewel een “benchmark”. Het doel van het onderzoek is om doorlopend cijfers te produceren die voor de sector kinderopvang als basis gebruikt kunnen worden voor een financieel gezonde sector, waar gastouderopvang een belangrijk onderdeel is.

Het onderzoek van Waarborgfonds geeft weer wat de kostprijs per kinduur is (jaar 2019) in de verschillende onderdelen van kinderopvang: dagopvang, BSO, peuteropvang en gastouderopvang.
In een eerder bericht heeft KNGO een samenvatting gemaakt van het onderzoeksresultaat. In het webinar zijn concretere onderzoekscijfers gepresenteerd en conclusies. Deze worden binnen enkele dagen toegevoegd aan de online kennisbank.

Opvallend was dat uit het onderzoek naar voren kwam dat de kostprijs per kinduur in de kinderopvang op sommige onderdelen al boven de maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag uitsteeg in het jaar 2019. Om een gezonde sector te behouden zal ook de overheid op basis van deze cijfers moeten bijsturen.

Je cijfers delen in de Benchmarktool:
Hoe betere weergave van de kostprijs in de sector, hoe beter je deze cijfers kunt gebruiken voor het bepalen van de prijs van jouw gastouderbureau of gastouderopvang. Het Waarborgfonds heeft een Benchmarktool ontwikkelt waar je door middel van enkele vragen je cijfers kunt aanleveren.
KNGO roept gastouderbureaus op om hier gehoor aan te geven om de tool te vullen met gegevens over het jaar 2020. Je helpt jezelf bewust even met de cijfers aan de slag te gaan en je helpt de sector aan een basisonderbouwing voor toekomstige prijswijzigingen.
Stuur een email aan info@kostprijskinderopvang.nl met verzoek om inloggegevens voor de Benchmarktool.

Verbetering van de benchmarktool:
Waarborgfonds streeft bij iedere stap naar verbetering van de Benchmarktool. Tips en suggesties voor de opbouw van de kostprijs of specifieke weergave van de kostprijs zijn welkom als ook kritische vragen.