Educatie voor gastouders en gastouderbureau

 

Wettelijke eisen gastouder:
In de wet kinderopvang is de gastouder verplicht om minimaal te beschikken over door de overheid bepaalde deskundigheidseisen. De gastouder moet beschikken over een diploma dat vermeld is op de diplomalijst gastouders (DUO) en EHBO voor kinderen.

Alleen gastouders die over deze deskundigheidseis beschikken kunnen worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierdoor heeft de (vraag)ouder ook recht op kinderopvangtoeslag wanneer zij aangesloten zijn bij een geregistreerd gastouderbureau.

Beschikt u niet over een diploma van de diplomalijst gastouders? Dan wordt meestal eerst bekeken of u qua kennis en ervaring de mogelijkheid heeft om verkort de diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) te doorlopen. KNGO vermeld altijd de huidige aanbieders van verkorte scholing op de pagina "Gastouderopleiding".

Naar Gastouderopleiding
 

Kwalificatie-eis bemiddelingsmedewerker:
Om gastouders voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun pedagogische taak dienen bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang te voldoen aan de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers (p33-38 uit het Functieboek CAO Kinderopvang). Met de opleidingen uit het Functieboek voldoet een bemiddelingsmedewerker aan deze kwalificatie-eis.

Sinds de kwalificatie-eis zijn er enkele opleidingsinstellingen goedgekeurd die de Branche-erkende "pedagogische component" mogen geven. Hiermee kan een bemiddelingsmedewerker zich (bij)scholen om aan de kwalificatie-eis te voldien. Hieronder valt ook de Branche-erkende (bij)scholing “Pedagogische Component” van KNGO. Bekijk hier het besluit van het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang).

Naar Branche-erkende scholing bemiddelingsmedewerker