Daling van het aantal gastouders blijft aan

Datum: 08-12-2020

Al geruime tijd daalt het aantal gastouders en gastouderbureaus in Nederland. In 2010 waren er meer dan 40.000 gastouderlocaties en 750 gastouderbureaus. Het jaar 2010 is een forse daling geweest door de verplicht scholing voor gastouders. Echter is de daling de jaren daarna aangebleven. De afname zat vooral in de “opa- en oma-opvang” door de strengere kwaliteitseisen voor gastouderlocaties.
Waar we begin van het jaar 2020 rond de 25.000 gastouderlocaties zaten zijn er momenteel 22.838 gastouderlocaties in Nederland.
Ook het aantal gastouderbureaus is gedaald. Van 582 gastouderbureaus naar 555 ingeschreven gastouderbureaus. Hiervan zijn 143 gastouderbureaus onderdeel van een samenwerking of keten.
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van gastouderopvang is gedaald naar 107.000 kinderen. Sinds de Corona-crisis is een daling van 3.000 kinderen over de hele sector kinderopvang te zien van het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. Het aantal uren kinderopvang dat afgenomen wordt per kind per maand is licht gestegen sinds de Corona-crisis.
Op de Online Kennisbank dossier Branche vind je het volledige rapport met cijfers over de sector kinderopvang 2020.