Corona maatregelen Diplomaroute

Datum: 07-04-2020

Diplomaroute ROC Rivor volgt de richtlijnen van het RIVM, GGD en het ministerie van Onderwijs. Op basis van deze richtlijnen hebben we, indien nodig, per activiteit maatregelen getroffen. Mocht de situatie veranderen, dan informeren wij per e-mail of via een bericht op onze website. Houd deze dus ook in de gaten.

Onze dienstverlening wordt, in afgeslankte vorm en onder voorbehoud van nieuwe maatregelen, voortgezet.

Telefonische intakes:
Intakes worden afgenomen volgens planning.

Centrale examens:
Tot 11 mei 2020 worden er geen centrale examens afgenomen in Tiel. De locatie Beethovenlaan in Tiel is gesloten.
Het eerst volgende examenmoment is op 18 mei 2020. Om de veiligheid van onze deelnemers en surveillanten te garanderen worden er maximaal 20 deelnemers per examen ingepland.

Planning centrale examens in Tiel:

• Maandag 18-5-2020:
Nederlands 2F: 9.00-10.30
Rekenen 2F: 11.00-12.30
Nederlands 3F: 13.30-17.00

• Dinsdag 19-5-2020:
Nederlands 2F: 11.30-13.00
Rekenen 2F: 13.30-15.00

• Woensdag 20-5-2020:
Nederlands 2F: 11.30-13.00
Rekenen 2F: 13.30-15.00

• Praktijkexamens:
Het praktijkexamen vindt veelal plaats in een kleine setting. De assessor en kandidaat bepalen in onderling overleg of het geplande examen doorgaat. Voor alle examens zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD van toepassing.


De volgende maatregelen nemen onze assessoren:

• Assessoren die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis
• Assessoren worden gevraagd hun handen goed te wassen
• Legitimatiebewijzen worden niet door assessoren vastgehouden

Starten met de Diplomaroute om erkend gastouder te worden