Compensatieregeling ouders lockdown Covid

Datum: 23-02-2021

Rijksoverheid heeft in een brief meer bekend gemaakt over de compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders: de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO (TTKO) in de tweede Covid sluitingsperiode.

Tussen 16 december 2020 en 8 februari 2021 was de kinderopvang gesloten. De gastouderopvang was daarentegen wel “open” verklaard, maar met dringend advies aan ouders om geen gebruik te maken van de opvang indien het niet nodig was (cruciaal beroep). Ouders die in deze periode geen gebruik hebben gemaakt van de opvang en hun factuur hebben doorbetaald hebben recht op een compensatie vanuit de overheid tot het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag.

Enkele feiten uit de brief:

  • er is een groter beroep gedaan op de noodopvang in de tweede sluitingsperiode dan in de eerste in maart/april 2020.
  • het afgelopen jaar is nog meer duidelijk geworden dat de kinderopvang een belangrijke voorziening is voor onze samenleving.
  • voor kinderdagopvang en gastouderopvang loopt de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van 16 december tot 8 februari 2021.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen:
De TTKO voor de eerste sluitingsperiode (16 maart -7 juni 2020) is succesvol verlopen. Op 8 juli 2020 hebben 570.000 ouders een uitbetaling ontvangen van de SVB. Voor een voorspoedige vaststelling van de vergoeding is gebruik gemaakt van 1 peildatum en de gegevens (o.a. het aantal opvanguren/inkomen) die op die peildatum bekend waren.

Wijzigingen in de gegevens die zijn doorgevoerd na de peildatum zijn dus niet van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Dat betekent dat er in de praktijk een verschil kan bestaan tussen de hoogte van de tegemoetkoming en de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.
Een herzieningsmoment wordt voor de tweede sluitingsperiode, net als bij de eerste periode, ingebouwd voor ouders die hun kind pas na de peildatum hebben aangemeld voor kinderopvangtoeslag, terwijl er voor dit kind gedurende de sluitingsperiode wel al lopend een contract was met de kinderopvangorganisatie. Om de regeling zo simpel en hanteerbaar mogelijk te houden, is de herziening beperkt tot deze situatie.

Op dit moment wordt het juridisch kader om de tegemoetkoming voor de tweede maal uit te keren uitgewerkt. Dat gebeurt met een wijziging van de TTKO.
Het kabinet is voornemens die wijziging medio maart gereed te hebben.
De uitbetaling aan ouders voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april.

Ouders die via de gemeente een bijdrage ontvangen voor kinderopvang:
Voor deze ouders wordt de werkwijze van vorig voorjaar herhaald. Gemeenten worden opnieuw gevraagd om ouders die de eigen bijdrage voor kinderopvang voor een gemeentelijke regeling hebben doorbetaald of nog doorbetalen voor buitenschoolse opvang, tegemoet te komen.

Ouders die de kinderopvang hebben betaald zonder overheidsbijdrage:
Het gaat hier om ca. 4.800 ouders en 8.000 kinderen. Ook zij zullen een tegemoetkoming krijgen voor het doorbetalen van de kinderopvangfacturen. Hiervoor wordt een Tijdelijke
tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) voorbereid. Deze tegemoetkoming zal zowel zien op het doorbetalen van de facturen in het voorjaar van 2020 als tijdens de tweede sluitingsperiode. Deze tegemoetkoming gebeurt op aanvraag door de personen die de rekening van de kinderopvang hebben betaald.
Het voornemen is dat het aanvraagloket voor de TTKZO per 1 mei 2021 zal openen.