Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2021

Datum: 14-09-2021

De rijksoverheid heeft de cijfers met betrekking tot kinderopvang voor het tweede kwartaal van 2021 bekend gemaakt. In deze rapportage vind je cijfers met betrekking tot kinderen met kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie van ouders met kinderen, de ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs, en het aanbod aan kinderopvang. We lichten de cijfers hierna verder toe.

Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag

In het tweede kwartaal van dit jaar gingen 830.000 kinderen naar de opvang die gebruik maakten van kinderopvangtoeslag, waarvan 98.000 kinderen naar een gastouder. Het totaal aantal kinderen is meer dan in het voorgaande kwartaal. Bij de BSO zie je juist dat het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag gedaald is met 2000, bij gastouders met 1000 kinderen. Dit is waarschijnlijk resultaat van het feit dat de BSO aan het begin van het tweede kwartaal nog gesloten was in verband met COVID-19. Als je de cijfers afzet tegen dezelfde periode in het jaar daarvoor kun je zien dat er 11.000 kinderen minder naar de opvang gingen. Ondanks dat is het totaal aantal uren op de opvang wel gestegen. Het aantal uren in de gastouderopvang is desondanks licht gedaald.

Arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen

Ten opzichte van de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen tussen nul en elf jaar van hetzelfde kwartaal vorig jaar, en nu, zien we een kleine stijging. Het gemiddelde percentage was 63,6% in het tweede kwartaal van 2020, nu is dat 64,6%. Ook het aantal gewerkte uren bij vrouwen is licht gestegen.

Bij mannen zie je ook een lichte stijging, maar het is nog niet terug op hetzelfde niveau als voor COVID-19. Met name bij mannen tussen 15 en 25, blijft de arbeidsparticipatie achter. Alleenstaande mannen zorgen daarentegen voor de grootste stijging van 1,2%.

Ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs

De cijfers die gebruikt zijn voor het berekenen van de gemiddelde uurprijs van opvang zijn berekend op basis van de bedragen die ouders opgeven aan de belastingdienst. Omdat deze gegevens niet altijd op tijd, of juist worden ingevoerd kunnen de werkelijke bedragen iets afwijken.

De prijzen zijn net als in andere kwartalen iets gestegen. De gastouderopvang heeft als enige sector nog een gemiddelde uurprijs onder de maximum uurprijs.

Aanbod kinderopvang

Als we kijken naar het aanbod aan kinderopvang dan kunnen we zien dat dit in de kinderopvang redelijk stabiel is gebleven. Er zijn nu 9.059 kinderopvang-instellingen, in juli 2020 waren dit er 9.020. Ook in de BSO zien we aantallen die redelijk stabiel zijn gebleven, maar in de gastouderopvang is er wel een daling te zien. In het tweede kwartaal van 2020 waren er 24.052 gastouders, nu zijn dat er nog 21.952.

Vind jij het analyseren van de cijfers interessant en wil jij weten hoe deze cijfers een basis vormen voor jouw gastouderbureau, dan nodigen we je van harte uit om je in te schrijven voor de online sessie van Waarborgfonds Kinderopvang die speciaal voor gastouderopvang is georganiseerd.
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/webinar-sturen-op-jouw-kostprijs/

Bekijk alle cijfers van dit kwartaal op de website van de rijksoverheid via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/10/cijfers-kinderopvang-tweede-kwartaal-2021