Bij- en nascholing voor gastouders

Waarom bijscholen?

Wanneer kennis en vaardigheden niet regelmatig herhaald worden zullen ze steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Scholing maakt en houdt u scherp en ondersteunt u bij het goed uitvoeren van de doelen die u heeft als professionele opvoeder richting kinderen en ouders.

Wat doet het gastouderbureau aan bijscholing van de gastouder? 

Een goed gastouderbureau zal u minimaal twee keer per jaar de gelegenheid geven aanwezig te zijn bij workshops, informatiebijeenkomsten of andere scholing.
U krijgt de mogelijkheid om andere gastouders te ontmoeten en samen met hen te praten over vormen en ideeën van aanpak.

Wat kunt als gastouder zelf doen?

Van u als gastouder wordt verwacht dat u één of meerdere keren per jaar gebruik maakt van deze mogelijkheid. Alleen ú kunt (samen met uw collega gastouders) met uw betrokkenheid, interesse en de kennis die u zelf kunt delen, van de inspanning van het gastouderbureau een waardevol scholingsmoment maken. 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen professionalisering en het up-to-date houden van uw kennis. 

Scholingsaanbod voor gastouders vindt u in WijZ! Magazine of op KinderWijs TV.

Behaal bijvoorbeeld uw Pedagogische Component voor professionele opvoeders of wanneer u met baby's werkt het IKK-erkende certificaat BabyWijs©: professionele babyopvang.

Uw basis voor verdere permanente educatie!