Actie nodig wijziging kinderopvangtoeslag 2023

Datum: 23-02-2022

Er is een wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 aangekondigd door het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.
Gisteren publiceerde Nysa, brancheorganisatie voor gastouders, dat de overheid het besluit wil nemen om de kosten voor het extra toezicht op de gastouderopvang, ten laste te laten komen van ouders die gebruik maken van gastouderopvang.

KNGO krijgt momenteel, naast bezorgde gastouders en gastouderbureaus, ook al emails van bezorgde ouders die laten weten dat ze afgelopen twee jaar, tijdens corona, alles op alles hebben gezet om hun gastouder te behouden en zeer verbaasd zijn over deze voorgenomen beslissing nu.

De keuze van de overheid om, anders dan in alle andere jaren, de kosten van toezicht bij 1 opvangvorm te leggen in plaats van ten laste van alle opvangvormen heeft grote gevolgen voor ouders die gebruik maken van rijksgefinancierde kinderopvang, omdat dit invloed heeft op de hoogte van de maximum uurprijs voor de gastouderopvang. Ouders zouden in 2023 dus fors meer gaan betalen voor een gastouder. De gastouderopvang wordt daardoor financieel ontoegankelijker.

Momenteel is er een internetconsultatie waar burgers hun mening en ideeen over dit besluit kenbaar kunnen maken. 
We roepen daarom iedereen op om de internetconsultatie in te vullen. Roep met name ook ouders op om hun mening te geven op dit wetsvoorstel.

NAAR DE INTERNETCONSULTATIE

In de internetconsultatie is het mogelijk om een document bij te voegen met achtergrondinformatie.

Download de actieposter

———————————————————————————————–

In 2021 is gestart met een verkenning naar mogelijke verbetermaatregelen voor de gastouderopvang. Aanleiding is een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat de kwaliteit van gastouderopvang gemiddeld genomen goed is, maar grote uitschieters kent naar boven én naar beneden.

De verbetermaatregelen worden verkend langs drie sporen:

  1. Versterken van het toezicht.
  2. Verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus.
  3. Professionalisering van gastouders.

Eindelijk staat gastouderopvang op de agenda en in interviews, waar o.a. KNGO en Nysa aan hebben meegewerkt, was de positieve insteek: welke kansen liggen er om de uitschieters in kwaliteit naar beneden te voorkomen en gastouders zich meer gaan zien als professional.

Het eerste spoor is in 2022 ingezet en brengt 6,4 miljoen aan extra kosten voor toezicht met zich mee. Het toezicht brengt vaste kosten met zich mee die jaarlijks van invloed zijn op het maximum uurtarief van ALLE kinderopvangvormen.
Waar de gemeenten te kort komen in kosten om toezicht uit te voeren kunnen legeskosten geheven worden. Uit de consultatie van KNGO van november 2021 bleek dat gemeenten hun leges voor nieuwe registraties op meerdere plekken aanzienlijk gingen verhogen. Wat opviel is dat de leges voor gastouderopvang aanzienlijk meer stegen dan die voor andere kinderopvangvoorzieningen.

KNGO zal contact zoeken met brancheorganisaties voor een reactie, actie om deze voorgenomen beslissing terug te draaien en om gastouderopvang op de hoogte te houden.