Aanvulling: Maandelijkse gegevensaanlevering belastingdienst

Datum: 30-04-2021

Op 14 april plaatsten we een bericht over de maandelijkse gegevensaanlevering aan de belastingdienst. Hierin vermeldden we als dat de Belastingdienst samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart om ouders te helpen terugvordering te voorkomen. Hierbij werd de hulp gevraagd van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. In 2020 hebben reeds 85% van de organisaties gegevens over het aantal ingekochte uren aangeleverd. Het aanleveren van deze gegevens zou vanaf 1 januari 2021 verplicht worden. Het demissionaire kabinet heeft deze datum uitgesteld, hierdoor gaat de verplichting nog niet in. 

Uit reacties die we hebben gekregen van branche- en oudervertegenwoordiging blijkt dat veel kinderopvangorganisaties doorgaan met het vrijwillig leveren van gegevens. Het is belangrijk dit te blijven doen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat ouders de juiste toeslag krijgen. En zo kunnen kinderopvangorganisaties meer ervaring opdoen met het maandelijks leveren.

Aanvulling:
Binnenkort zullen alle kinderopvangorganisaties per brief nader geïnformeerd worden over de maandelijkse gegevenslevering en over de andere verbeteringen voor de kinderopvangtoeslag. In de brief wordt ook meer informatie gegeven over hulp en vragen over de aansluiting op maandelijkse gegevenslevering. 

De Minister van SZW heeft de Tweede Kamer hier in een kamerbrief op 8 april jongstleden over geïnformeerd lees het eerdere nieuwsbericht hier.

Heb je vragen over het leveren van maandelijkse opvanggegevens?

Dan kun je contact met Toeslagen opnemen. Zij helpen je graag verder. Bel naar 0800 – 022 70 65, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Of stuur een e-mail naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarbij het kenmerk van de organisatie.