Aanvragen KNGO Certificering voor uw gastouderbureau

Per heden  is het niet meer mogelijk om een Certificering aan te vragen bij KNGO.
De enorme werkzaamheden voor het in stand houden van de Certificering wegen niet (meer) op tegen de toegevoegde
waarde en om die reden heeft KNGO, na overleg en raadpleging van de huidige gecertificeerde GOB"s, besloten
om de KNGO Certificering per 31-12-2018 stop te zetten en haar tijd te besteden aan andere belangrijke onderwerpen.
We hopen dat GOB's die al enkele jaren trouw aan bijscholing doen en een opleidingsplan maken voor hun gastouders, deze goede gewoonte
voortzetten tot de branche zelf een eigen sectorbreed PE-systeem invoert.

----------------------------------

Alleen complete aanvragen inclusief bewijsmateriaal voor alle werkzame (loondienst en ZZP-ers) bemiddelingsmedewerkers kunnen in behandeling genomen worden.
Bij de aanvraag dient ingestuurd te worden:
- Het volledig ingevulde aanvraagformulier KNGO Certificering.
- Kopie(ën) van het bewijsmateriaal voor (bij)scholing.

Onder bewijsmateriaal wordt verstaan een geldig diploma, certificaat of waarderingsdocument:

  • MBO diploma niet ouder dan 5 jaar (A1, A2, A3 functieboek cao Kinderopvang)
  • HBO diploma niet ouder dan 10 jaar (A1, A2, A3 functieboek cao Kinderopvang)
  • Een bewijs van Pedagogische Component, bijvoorbeeld een certificaat van 1 van de door OAK erkende opleidingsinstellingen voor de Branche erkende bijscholing voor bemiddelingsmedewerkers, niet ouder dan 3 jaar.

Indien bovenstaande diploma’s/certificaten verouderd zijn, dan is aanvulling met bijscholingscertificaten vereist:

  • Minimaal 1 certificaat per jaar (over max. de afgelopen 2 jaren) van een (CRKBO/CEDEO gecertificeerde) opleider/trainer. Het thema dient relevant te zijn als (bij)scholing voor bemiddelingsmedewerkers en bij te dragen aan de professionalisering van de bemiddelingsmedewerker.

Voorbeeld 1: uw PW-3 diploma is behaald 10 jaar geleden. U komt in aanmerking voor de KNGO Certificering indien u binnen de afgelopen 2 jaren minimaal 2 geldige certificaten van bijscholing kunt overleggen.
Voorbeeld 2: uw PW-3 diploma is behaald 6 jaar geleden. U komt in aanmerking voor de KNGO Certificering indien u het afgelopen jaar minimaal 1 geldig certificaat van bijscholing kunt overleggen.

Geldige bijscholing:

Om te kunnen beoordelen wat erkende bijscholing is, zal Registerplein als onafhankelijke partij kunnen beoordelen welke training/scholing als bijscholing aangemerkt kan worden. Opleiders/trainers kunnen dan door Registerplein laten beoordelen (accrediteren) of hun aanbod volstaat volgens de eisen voor bij- en nascholing in gastouderopvang. Momenteel zijn de kaders hiervoor nog in bewerking.
Tot die tijd volstaat:
- een (deelname)certificaat of diploma afgegeven door een erkende (bij CRKBO/CEDEO/NTRO etc. geregistreerde) erkende trainer of opleidingsinstellingen voor een voor de werkpraktijk van bemiddelingsmedewerkers relevante training/opleiding.
KNGO kan de opleiders/trainers uit WijZ! Magazine of WijZ! Online voor gastouderopvang van harte aanbevelen.

Meldingsformulier nieuwe bijscholing of bemiddelingsmedewerker

Met dit formulier kunt u als KNGO gecertificeerd GOB nieuwe bijscholing en bemiddelingsmedewerkers aanmelden. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen verwerkt in het KNGO Register.

Verlenen van de KNGO Certificering:

Indien is vastgesteld dat uw gastouderbureau aan de certificeringscriteria voldoet en de juiste documenten zijn ingeleverd, is uw gastouderbureau een "KNGO gecertificeerd gastouderbureau". Door KNGO wordt het logo KNGO Certificering digitaal en per post uitgegeven en wordt uw gastouderbureau vermeld in het certificeringsregister op de website van KNGO. U ontvangt de speciale nieuwsbrieven en heeft recht op speciale kortingen en voordelen.
Bekijk hier het Reglement van de KNGO Certificering