Aanpassingen diplomaroute gastouderopvang

Datum: 24-03-2021

De diplomaroute van ROC Rivor te is al geruime tijd het meest gevolgde (verkorte) route naar een diploma voor toekomstige gastouders die reeds ervaring met oppassen en opvoeden.
Afgelopen week heeft Rivor Diplomaroute enkele wijzigingen gedaan in de Handleiding van de Diplomaroute.
KNGO brengt je graag op de hoogte van de aanpassingen:

Belangrijkste toevoegingen/wijzigingen:

  1. TOA examens Nederlands opgenomen.
  2. Burgerschap examen <23 jaar opgenomen.
  3. Digitale aanvraag verzoek vrijstelling.

1. Rivor is overgestapt naar TOA examens voor Nederlands. Cursisten die zich nog voorbereid hebben met de examens van Rivor zelf maken hoeven niet over te stappen naar een TOA examen. In de Handleiding die de cursist ontvangt na inschrijving staan de TOA examens voor Nederlands uitvoerig beschreven.

2. Het examen Burgerschap wordt afgenomen wanneer iemand jonger is dan 23 jaar. Het bestaat uit een gesprek met de assessor over de rol als burger in de Nederlandse maatschappij. Ter voorbereiding zijn er vier onderwerpen voor het gesprek die de cursist kan doornemen.
Voor het examen wordt geen cijfer gegeven, maar is alleen een inspanningsverplichting om je mening te geven, informatie uit te wisselen en gevoelens onder woorden te kunnen brengen over burgerschapsthema’s.

3. Diplomaroute is een versnelde methode om een diploma te behalen. Er kan geen vrijstelling gegeven worden voor beroepsgerichte onderdelen, maar wel voor Nederlands en rekenen. Via een aanvraagformulier in het online systeem van Diplomaroute kan nu een digitaal vrijstellingsformulier ingevuld worden door de cursist.

De diplomaroute in grote lijnen mrt 2021
Meer informatie over de diplomaroute