Aanpassing RIVM richtlijnen kinderen neusverkoudheid

Datum: 17-06-2020

Kinderen met (aanhoudende) neusverkoudheid mochten niet naar de kinderopvang komen. Dit gaf veel onrust en problemen in de kinderopvang. Deze richtlijn is opnieuw onder de loep genomen en op 15 juni aangepast.
Kinderen tot 6 jaar mogen vanaf nu gewoon naar de kinderopvang komen. Er mag wel toegang geweigerd worden wanneer een kind koorts heeft.
Let op: op 17 juni worden de officiele nieuwe RIVM richtlijnen pas verwacht.

Bij KNGO komen er momenteel vragen binnen over het risico dat gastouders lopen om alsnog besmet te raken door een kind dat neusverkouden is. De gevolgen (ook financieel) voor gastouders zelf zijn groot. Ook wanneer een gastouder grieperig wordt of een huisgenoot neusverkouden is moet de opvang sluiten.

Als de drempel verlaagd wordt wanneer kinderen naar de opvang mogen komen worden de risico’s groter.
Zijn ouders bereid om de kosten door te betalen totdat de testuitslag binnen is of de gastouder weer beter is en open mag?

Ouders kunnen hun kind ook laten testen bij neusverkoudheidsklachten, dat geeft meer duidelijkheid.

Ga vooraf in gesprek met elkaar:
KNGO adviseert gastouders om in gesprek te gaan met ouders en hier vooraf afspraken over te maken. Houd je als gastouder de drempel laag om kinderen te brengen, zodat ouders naar hun werk kunnen? Verzoek ouders dan ook dat wanneer de gastouder toch aangestoken wordt, zij de factuur (eventueel voor een maximale periode waarin rekening gehouden moet worden met de periode tot de uitslag van de test) doorbetalen om de opvang voort te kunnen zetten.