Aanpassing Protocol Kinderopvang

Datum: 04-02-2021

Het Protocol Kinderopvang is vernieuwd en geeft weer welke richtlijnen we als sector volgen vanaf 8 februari 2021.
Belangrijk antwoord op de vele vragen over open/gesloten zijn van de buitenschoolse opvang (BSO) staat hierin weergegeven.
De volgende tekst is te lezen:
De kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar) is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend. De BuitenSchoolse Opvang (BSO) blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gastouderopvang is net als de kinderdagopvang volledig open, dus voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Gastouders mogen ook naschoolse opvang bieden, omdat deze opvang in kleine groepen plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het aantal contacten beperkt.

Download hier het nieuwe Protocol Kinderopvang