Aanpassing aantal professionals in de gastouderopvang

Datum: 30-06-2021

Op de homepagina van KNGO staat een teller van het aantal gastouderbureaus, gastouders in Nederland ingeschreven in het Landelijk Register kinderopvang (LRK) en het aantal kinderen dat gebruik maakt van gastouderopvang.

Vandaag heeft KNGO de teller aangepast.

Aantal gastouderbureaus van 555 naar 543
Aantal gastouders van 22.838 naar 22.066