Aanbevelingsbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021

Datum: 16-06-2021

Juni 2021

Onderwerp: Aanbevelingsbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021

Beste betrokkene bij de kinderopvang,

Sinds 2017 bestaat de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Met dit grootschalige onderzoek wordt jaarlijks, tot en met 2025, de ontwikkeling van de kwaliteit van de voltallige Nederlandse kinderopvang gemeten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Universiteit van Utrecht en Sardes doen dit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodat een goed beeld ontstaat van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang en ontwikkelingen daarin. Kijk op www.monitorlkk.nl voor meer informatie.

De LKK levert een schat aan informatie op. Via rapporten, nieuwsbrieven, interviews en artikelen in tijdschriften, presentaties op congressen, blogs, webinars, handreikingen e.d. wordt deze informatie gedeeld met alle betrokkenen uit de kinderopvangsector, wetenschap, politiek en beleid. Betrokkenen halen hier onder meer inspiratie en input uit voor nieuwe ontwikkelingen en professionaliseringtrajecten. Zo werken we samen aan de verdere positionering en kwaliteitsverbetering van de kinderopvang.

Helaas is het in de afgelopen jaren steeds moeilijker gebleken om voldoende respons en representatieve steekproeven te krijgen, vooral voor de gastouderopvang. Hierdoor is het moeilijker om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de kwaliteit voor de volledige Nederlandse kinderopvang.

Vanwege het coronavirus konden de kwaliteitsmetingen in 2020 niet doorgaan. Maar de kwaliteitsmeting in 2021 gaat gelukkig wel door, volgens een strikt coronaprotocol. Hierdoor kunnen de kwaliteitsmetingen op de groepen veilig worden uitgevoerd.

Als sector vinden we het van het allergrootste belang dat de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang én gastouderopvang massaal meedoet aan de LKK2021. Als u dus een verzoek tot medewerking krijgt, dan hopen en verwachten wij dat u meedoet. Alleen zo kan de sector laten zien hoe het in de volle breedte gesteld is met de kwaliteit.  Vandaar dat wij met deze brief een dringend beroep op u doen. Bij voorbaat heel erg bedankt voor uw medewerking!

KNGO nodigt gastouders van harte uit om mee te doen aan deze kwaliteitsmeting. Indien er bij vooraf of bij uitnodiging vragen zijn, dan kun je, naast bij het team van LKK ook terecht bij KNGO.