ZZP-gastouder

Ben je ondernemer (ZZP-gastouder) of niet?
Ook al wil je ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of je aan deze 'ondernemers-eisen' voldoet. Pas wanneer je aan de eisen voldoet kun je gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen.

Belastingvoordelen ZZP-ers:
Zelfstandigenaftrek: € 7.030 (minimaal 1.225 uren)
Startersaftrek (max. 3 jaren): € 2.123
MKB winstvrijstelling: 14% van de winst
Investeringsaftrek: 28%

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling?

 1. Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
  Als je minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 2. Hoe zelfstandig bent je als ondernemer?
  Als anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je jouw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming. Je hebt dan een gezagsverhouding en dan is er eerder sprake van een dienstverband.
 3. Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden?
  Je moet voldoende tijd besteden aan je werkzaamheden om je onderneming om winst te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.
 4. Beschik je over voldoende financiële middelen?
  Als ondernemer moet je investeren in je onderneming Je moet voldoende middelen hebben om je onderneming te starten en een tijdje draaiende te houden.
 5. Wie zijn jouw opdrachtgevers?
  Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (dat zijn de (vraag)ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt je zelfstandigheid toe en je afhankelijkheid af.
 6. Hoe maak je jouw onderneming bekend naar buiten?
  Je bent voor het bestaan van je onderneming afhankelijk van opdrachtgevers (vraagouders). Om ondernemer te zijn moet je je onderneming voldoende zichtbaar maken en nieuwe opdrachtgevers aantrekken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen briefpapier.
 7. Loop je “ondernemersrisico”?
  Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je diensten? Loop je “ondernemersrisico”, dan ben je waarschijnlijk een onderneming.
 8. Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming?

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van jouw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of je aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als je maar 1 of 2 opdrachtgevers (vraagouders) hebt, maar je verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst je alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen

 • Maak een eigen website
 • Zorg voor eigen visitekaartjes
 • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
 • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
 • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
 • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
 • Investeer in jezelf en je onderneming (opleiding/training/lidmaatschap KNGO)

Als lid van KNGO heeft u toegang tot de online Kennisbank met actualiteiten en tips over goed ondernemerschap in gastouderopvang.

Bekijk hier de video van Fagon: Financieel adviseur voor gastouderopvang.

 • Bent u lid van KNGO? Dan vind je op de online Kennisbank van KNGO:
  de financiele tips van Henk Gardien van Fagon (www.fagon.nl). Hij houdt je op de hoogte met financiële artikelen
  en tips voor goed ondernemerschap.

Ook lid worden van KNGO