Wettelijk minimumloon 2020

De brutobedragen van het wettelijke minimumlon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. 
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:
De bedragen worden hieronder uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. 

• € 1.653,60 per maand
• € 381,60 per week
• € 76,32 per dag

Een uniform wettelijk minimumloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Voor de Wet Kinderopvang is een voltijds dienstverband een 36-urige werkweek. Omgerekend is dat dus € 381,60 / 36 = € 10,60 per uur.