Week tegen Kindermishandeling 2019

Op maandag 18 november start de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar 'leren van elkaar' en centraal staan deze keer de ervaringen van professionals, ouders en kinderen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode.

Naar aanleiding van de behoefte in de sector stelt KNGO diverse faciliteiten beschikbaar. Eén daarvan is de vervolgmodule Update kindermishandeling Module B. Die is vanaf maandag 18 november 2019 verkrijgbaar in de webshop van KNGO.
 
We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:
• gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
• gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.
• gastouderbureaus een aandachtfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.
• gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.
• we ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.
• we knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.
• we ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang.
 
NIEUW: MODULE B
Als professional krijg je van tijd tot tijd te maken met het “niet-pluis-gevoel” over het welbevinden van een kind. Je hebt signalen opgevangen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar wat doe daarmee? Gaat het om kindermishandeling of is er een verklaring? Hoe begin je een gesprek met ouders?
 
Kom je in aanraking met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan moet je allerlei weerstanden overwinnen om in actie te komen. Signalen zijn niet altijd even duidelijk. Kindermishandeling heeft specifieke kenmerken die van belang zijn voor het signaleren en bespreekbaar maken. Professionals moeten daarin geoefend worden of blijven om kindermishandeling terug te kunnen dringen. Niet voor niets zijn deze stappen opgenomen in de wettelijk verplichte vernieuwde Meldcode Kindermishandeling met afwegingskader die in 2019 is ingegaan.
 
Na Module A bevat deze Update Meldcode Kindermishandeling Module B praktijkvoorbeelden om de handelingsbekwaamheid van professionals te versterken rond het signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen. 
Alle leden van KNGO kunnen tot 31 december 2019 gratis de e-learning Update Meldcode Kindermishandeling 2019 (Module A) volgen. Module A geeft zicht op de veranderingen per 1-1-2019 en het werken met het afwegingskader.
Module B zet in op het versterken van de vaardigheden van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op het gebied van Signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.
 
Meldcode abonnement
Met het speciale Meldcode Abonnement kun je als gastouderbureau ALLE aangesloten gastouders blijvend bijscholen op het gebied van werken met de Meldcode, inclusief module A en B. Voor 2019/2020 tot 100 gastouders € 450,- en tussen 100-400 gastouders € 750,-.
 
• Module A
• Module B
• Leerberichten, nieuws en updates
• 2x gratis toegang tot een praktijktraining