Week tegen Kindermishandeling 2018

Week tegen kindermishandeling

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. In Nederland wordt gemiddeld één kind per schoolklas mishandeld. Wat kun jij doen? Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen. Maar iedereen kan het verschil maken door een eerste stap te zetten. Een vriend met een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het betekent of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet en ben er voor een kind dat wordt mishandeld.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling is er extra aandacht voor kindermishandeling. In het hele land worden activiteiten georganiseerd. Met behulp van jouw kennis, creativiteit en netwerk bereiken wij tijdens de Week zoveel mogelijk mensen. Er zijn 122 activiteiten tijdens de Week tegen Kindermishandeling 2018 kijk voor meer informatie op: https://www.weektegenkindermishandeling.nl/event/ 

Update Meldcode Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. De Meldcode wordt per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. 

Update Meldcode Kindermishandeling voor gastoudersE-learning update Meldcode Kindermishandeling specifiek voor gastouders

KennisNetwerk GastouderOpvang ontwikkelde de E-learning update Meldcode Kindermishandeling specifiek voor gastouders. Omdat KNGO de juiste inzet van de meldcode zo ontzettend belangrijk vindt stellen we de e-learning gratis beschikbaar voor (nieuwe) leden van KNGO. De E-learning sluit af met met een toets en certificaat. 
Leden van KNGO leren gratis! Wil je deelnemen aan de e-learning? De directe link naar de e-learning voor leden ontvang je vanaf maandag 19 november per e-mail. Heb je de e-mail gemist? Kijk dan op het online ledengedeelte in het dossier veiligheid en gezondheid in de map Meldcode 2019.

Ben je géén lid van KNGO dan is de e-learning beschikbaar voor de lage prijs van €15 inclusief toets en certificaat. Wanneer je nu lid wordt van KNGO ontvang je naast tweemaal per jaar het WijZ! Magazine, vakblad voor gastouders en het online ledengedeelte nu dus ook de e-learning Meldcode Kindermishandeling gratis!
Lid worden kan hier.