'Verwarring over kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers.' Dit zijn de regels.

KennisNetwerk GastouderOpvang kreeg in de afgelopen periode met enige regelmaat vragen over de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers. Hoe zit het nu precies?

Geen wettelijke kwalificatie-eis wél CAO-eis
De kwalificatie-eis is geen wettelijke eis, maar wél een CAO-eis die geldt voor iedereen die onder de CAO Kinderopvang valt. Dus óók voor bemiddelingsmedewerkers in loondienst. Houders van een GOB vallen echter niet onder de CAO. Houders moeten (in bijna alle GGD regio's) wél aantoonbaar pedagogisch geschoold zijn. Hiervoor is de "Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers" met veel zorg samengesteld door KNGO en erkend als geldige Pedagogische Component. 

Frustratie
Een vaak gehoorde opmerking van GOB-eigenaren is dat GGD-inspecteurs vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van een dergelijk Branche-erkend certificaat. Dit zorgt voor frustratie bij GOB-houders en bemiddelingsmedewerkers die inspanningen hebben geleverd om dit certificaat te behalen. 

Een terechte vraag die KNGO dan ook vaak krijgen van GOB's is: 'wat is de waarde van deze kwalificatie-eis, wanneer er niet op getoetst wordt?' Als antwoord hierop wil KNGO de waarde van de Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers dit jaar gericht, periodiek en persoonlijk onder de aandacht te brengen bij de inspecteurs in samenwerking GGD/GHOR.

Antwoord Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
SZW geeft het volgende antwoord over de kwalificatie-eis: 'De CAO is bindend. Dit betekent dat de kwalificatie-eisen voor bemiddelingsmedewerkers in de CAO, inclusief de Pedagogisch Component, gelden voor de bemiddelingsmedewerkers die in loondienst zijn. De gastouderbureaus waarbij de houder ook de enige bemiddelingsmedewerker is, hoeft hierin niet de CAO te volgen omdat een bemiddelingsmedewerker geen gereglementeerd beroep is, zoals bijvoorbeeld pedagogisch medewerker dat wel is.'

Op deze pagina is meer informatie over de kwalificatie-eis te vinden.: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/educatie-voor-gastouders-en-gastouderbureau/. Inschrijven voor de Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers op 26 juni aanstaande kan hier.