Versterken van interactievaardigheden gaat door!

Versterken van interactievaardigheden gaat door! De professional-kind-interactie is één van de vijf vormen van pedagogische inzet die je gebruikt om de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang te kunnen behalen. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van kinderopvang voor een overgroot deel bepaald wordt door de kwaliteit van interactie van de professional.
Na drie jaren gecertificeerde trainers te hebben opgeleid organiseert KennisNetwerk GastouderOpvang directeur Cynthia van Mulekom drie inspirerende terugkomdagen in 2019.

Deze terugkomdagen zijn geschikt voor de gecertificeerde (interne) Taal-en interactievaardigheden trainer die:

• nog niet kon starten met het geven van de trainingen;
• zich verder wil bekwamen in videocoaching;
• nieuwe inspiratie wil opdoen voor het verfijnen van de trainingen samen met collega trainers

Data 2019:
• Do 21 maart in Arnhem
• Di 14 mei in Dordrecht
• Di 11 juni in Utrecht
Tijd: 9.30 – 13.30 uur
Uitsluitend voor: Gecertificeerde trainers Taal-en Interactievaardigheden 2014-2019 (GOB-KDV-BSO)

Opzet van de terugkomdag:
• Maatwerk: Voorafgaand aan de terugkomdag krijgen trainers een enquêteformulier om de leerdoelen- en wensen in kaart te brengen.
• Start nu: Trainers die nog niet zijn gestart krijgen voldoende materiaal en inspiratie om direct na de terugkomdag te starten.
• Level-up in videocoaching: Trainers herhalen/oefenen do’s and dont’s aan de hand van een beproefd model bij videocoaching met herkenbare praktijkcases.
• Inspiratie: Trainers wisselen knelpunten en succesverhalen uit om hun eigen training en toekomstplannen te verfijnen.
• Netwerken: geen training zonder goede lunch. Na afloop van de terugkomdag is er voldoende ruimte om elkaar nog te spreken.

Deelname terugkomdag incl. netwerklunch € 150,- (vrijgesteld van btw)

WIlt u zich inschrijven voor deze dagen klik dan hier.