Tips om een passend uurtarief te bepalen

Voor het verdienmodel voor jou als gastouder is een van de belangrijkste onderdelen het vaststellen van het uurtarief. Ouders constateren en waarderen kwaliteiten en meerwaarde, maar proberen toch altijd zo voordelig mogelijk uit te zijn. Dit geldt ook bij de beoordeling en keuze van gastouderbureaus. Zorg dus voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding.  FAGON krijgt regelmatig de vraag wat het uurtarief voor een gastouder zou moeten zijn. Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden. Er is geen standaardtarief dat voor alle gastouders gelijk is. Het uurtarief dat jij aan ouders wilt doorberekenen moet je dus zelf vaststellen. Naast een gewenste vergoeding voor de opvangwerkzaamheden, spelen er nog allerlei overige zaken mee.

Bezetting van de gastouderopvang

Voor een redelijk basis-uurloon is niet alleen het uurtarief belangrijk. Een goede bezetting van de gastouderopvang is ook nodig. Meerdere gastkinderen tegelijkertijd geven vanzelfsprekend meer inkomsten. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede bezetting van jouw opvang. Een of twee gastkinderen gelijktijdig zal zelden een passend uurloon opleveren.

Concurrentie – vraag en aanbod - werkzame regio
Het uurtarief dat je zou kunnen doorberekenen is mede-afhankelijk van de regio waarin je werkzaam bent. In sommige delen van Nederland is het aanbod van gastkinderen groot en daarmee ook de vraag naar gastouders. Denk hierbij onder andere aan de grote steden in de randstad waar het gemiddeld uurtarief daardoor hoger is dan in de buitengebieden. Ouders weten dat ook en zullen bij de beoordeling daarop inspelen.

at zou een basis-uurloon voor een gastouder moeten zijn?

Wij gaan ervan uit dat de gastouder haar opvang niet als een bijverdienste beschouwd. Als referentie kan je dan kijken naar een gastouder in loondienst conform de CAO Kinderopvang. Het brutoloon per uur (incl. vakantietoeslag) varieert dan tussen € 14 en 19 per uur.

Een zelfstandige ondernemende gastouder heeft weliswaar belastingvoordeel, maar moet zelf zorgendragen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenopbouw en dekking van de risico’s (continuïteit, ziekte, niet-betalende ouders etc.). Bovendien heeft een gastouder veel ‘indirecte uren’ die niet worden vergoed zoals; schoonmaken, boodschappen doen, overleg, cursussen etc. Daarnaast moet een zelfstandig gastouder investeren in o.a. (speel)voorzieningen in en om de woning, educatiemateriaal, veiligheid, etc. Een redelijk basisuurloon voor een ZZP-gastouder die haar opvang professioneel aanbiedt, zou dan minimaal tussen € 17 en 23 moeten liggen.

 

Specialisatie – kennis en ervaring – kwaliteit voorzieningen

Een ‘standaardvoorziening’ wordt meestal tegen de gangbare uurtarieven aangeboden. Maar als je een meerwaarde kunt bieden op basis van bijvoorbeeld jouw kennis en ervaring, specialisatie, pedagogische opleiding of bijzondere voorzieningen, dan mag dat best worden gewaardeerd. Het is belangrijk dat je dit kunt benoemen en de voordelen goed kunt onderbouwen. Als de prijs-kwaliteitsverhouding goed is, dan zijn ouders, die dit belangrijk vinden, eerder bereid daarvoor te betalen. Dit geldt ook voor het aanbod en kwaliteit van eten, drinken en tussendoortjes. Calculeer deze apart en bereken ze door aan de ouders.

Vaste of flexibele opvang
Indien een ouder je op basis van afroep – flexibel – wil inschakelen, dan zou het uurtarief hoger moeten zijn dan het uurtarief voor ouders die voor een lange periode een vast aantal uren afnemen. Flexibele opvang zou dus duurder moeten zijn dan vast. Op zich is dat logisch want je hoeft je dan voor een lange periode geen zorgen te maken over het inkomen. Er zijn maar weinig gastouders die een variatie in de uurtarieven hanteren. Wellicht is het goed om dat eens kritisch te beoordelen.

Hoe graag wilt je de nieuwe ouders als opdrachtgever?

Hoe je het ook wendt of keert, het heeft ook te maken met de huidige bezetting. Zit jouw opvang vol en heb je een wachtlijst of heb je nog veel open plekken in je agenda. De ‘honger’ naar nieuwe opdrachtgevers speelt altijd een rol. Overspeel je hand niet door een te hoog uurtarief te vragen. Er kunnen ook andere tijden aanbreken. Aan de andere kant moet je ook niet al te bang zijn. De voorkeur van ouders gaat uit naar een professionele gastouderopvang. Zij weten ook wel dat kwaliteit nu eenmaal een prijs heeft. Bepaal daarom een tarief dat bij jou en jouw gastouderopvang past. Het gaat uiteindelijk om jouw eigen geld.

DIt artikel is eerder geplaatst in WijZ! Magazine. Ook WijZ! Magazine tweemaal per jaar op je deurmat? Word lid van KNGO.