Over KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO)

Starten en professionaliseren in de gastouderopvang start bij KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO).
KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang. Sinds de start heeft KNGO haar netwerk in de gastouderbranche zodanig uitgebreid dat vele kleine en grote gastouderbureaus, gastouders, opleiders en betrokken instanties inmiddels de weg naar de website en social media van KNGO weten te vinden. 
De komende tijd richt KNGO zich hoofdzakelijk op drie doelen:

1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit door o.a.:

2. Professionalisering door beter ondernemerschap:

  • Voorlichtingsbijeenkomsten voor gastouders over financiën en ondernemerschap.
  • Trainingen voor bemiddelingsmedewerkers en houders over het geven van financiële voorlichting en ondersteuning aan gastouders.

3. Meer transparantie in gastouderopvang:

  • Voor ouders: om in hun zoektocht naar de juiste kinderopvang de gastouders mee te kunnen vergelijken in samenwerking met gastouderopvang.tevreden.nl.
  • Voor gastouders: om een betere vergelijking te kunnen maken bij de belangrijke keuze voor welk gastouderbureau ze gaan werken.
  • Voor de sector gastouderopvang: via het vakblad WijZ! Magazine en de online inlogomgeving op www.kngo.nl willen we samen met de leden werken aan het imago en de zichtbaarheid van gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang.

Het KNGO Certificering voor “bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers” en het lidmaatschap van KNGO in combinatie met de Pedagogische Component is een begin van de permanente educatie die wenselijk is in gastouderopvang en leidt tot meer professionaliteit en transparantie.