Onderzoek toezicht gastouderopvang bijna afgerond

De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar de huidige toezichtsystematiek op de gastouderopvang en de rol van gastouderbureaus hierin. Hiervoor is data geanalyseerd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeentelijke Inspectie Ruimte (GIR). Daarnaast worden er gegevens gebruikt uit een vragenlijst die naar gemeenten, GGD’en, gastouderbureaus en gastouders is verstuurd.

In hoeverre wordt de kwaliteit van de gastouderopvang geborgd door de huidige uitvoering van het toezicht? Door het specifieke karakter van de gastouderopvang stellen verschillende partijen regelmatig kritische vragen. Het onderzoek is bijna afgerond en het eindrapport wordt naar verwachting begin 2020 gepubliceerd.