Nieuws

Week tegen Kindermishandeling: 21 bespreektips

Kindermishandeling is een onderwerp dat we doorgaans als samenleving liever uit de weggaan. Toch moeten we hier iets mee. Want je bent een professional die werkt met kinderen en ouders of verzorgers. Maar je bent ook buurman, oma, vader, tante, dus gewoon mens. Het mooie is dat eigenlijk iedereen, door soms iets kleins te doen, een groot verschil voor een kind kan maken. Wanneer we gevoeliger worden voor signalen van kinderen die in de knel lijken te zitten, kunnen we allemaal een kind tot steun zijn. In alle rollen die we vervullen.

2e kwartaalrapportage 2017 kinderopvang

Meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er ruim 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011. De Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben deze cijfers over het tweede kwartaal van 2017 bekend gemaakt.

Pagina's