Nieuws

E-learning update Meldcode Kindermishandeling Module B in het najaar beschikbaar

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader per beroepsgroep. Gastouders en pedagogisch medewerkers maken gebruik van het afwegingskader Kinderopvang. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Pagina's