Nieuws

Nieuw minimumloon en leeftijd per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 heeft de overheid de leeftijd voor het ontvangen van het volledige wettelijke minimumloon verlaagd van 22 naar 21 jaar.
Hieronder treft u de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon.
Voor meer informatie verwijzen wij door naar de pagina van Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2019

Doe mee aan het onderzoek gastouderopvang Inspectie van onderwijs

De Inspectie van onderwijs wil onderzoeken hoe gemeenten en GGD's het toezicht op de gastouderopvang vormgeven en uitvoeren. Met de resultaten uit het onderzoek kan willen zij de gastouderopvang verbeteren. Aan gastouders wordt daarom gevraagd een online vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bevat vragen over de begeleidings- en bemiddelingsactiviteiten van het gastouderbureau en de mening van de gastouder over (de uitvoering van het toezicht op) de gastouderopvang. Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem. In de vragenlijst komen de volgende thema's aan bod:

Meer meldingen van misstanden kinderopvang

Meldingen over seksueel misbruik en fysiek geweld in de kinderopvang zijn in 2018 verder toegenomen. Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs kregen vorig jaar in totaal 136 berichten over misstanden, tegen 128 een jaar eerder en 107 in 2016.

Het aantal gemelde gevallen van seksueel misbruik steeg van 23 in 2016 en 24 in 2017 naar 28 vorig jaar. Bij twaalf gevallen is de beschuldigde werkzaam in de Kinderopvang. Bij de andere meldingen kan het gaan om bijvoorbeeld seksuele handelingen tussen kinderen onderling.

Tips om een passend uurtarief te bepalen

Voor het verdienmodel voor jou als gastouder is een van de belangrijkste onderdelen het vaststellen van het uurtarief. Ouders constateren en waarderen kwaliteiten en meerwaarde, maar proberen toch altijd zo voordelig mogelijk uit te zijn. Dit geldt ook bij de beoordeling en keuze van gastouderbureaus. Zorg dus voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding.  FAGON krijgt regelmatig de vraag wat het uurtarief voor een gastouder zou moeten zijn. Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden. Er is geen standaardtarief dat voor alle gastouders gelijk is.

Pagina's