Nieuws

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

119.000 kinderen worden elk jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat neemt veel verschillende vormen aan. Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in de Week tegen Kindermishandeling (19-25 Nov) beschikbaar zijn gekomen.

E-learning update Meldcode Kindermishandeling Module B in het najaar beschikbaar

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader per beroepsgroep. Gastouders en pedagogisch medewerkers maken gebruik van het afwegingskader Kinderopvang. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Pagina's