Nieuws

Terugkoppeling over 'hinder bij verhuizing opvanglocatie' van GGD/GHOR

Tweemaal per jaar vindt het KNGO-Panelgesprek plaats. Hier komen GOB-houders samen om actualiteiten in de gastouderopvang te bespreken. Ze worden ingelicht, delen hun mening/visie. Ook knelpunten worden gedeeld. Daar waar er gemeenschappelijke knelpunten zijn wordt besproken wat er nodig is om deze knelpunten op te lossen of aan te reiken aan externe partijen die dat zouden kunnen. 

App meldcode kindermishandeling al 6.200 keer gedownload

Sinds de lancering, is de app van de meldcode kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting en uiteraard heel goed nieuws, maar het doel is nog niet bereikt. Pedagogisch medewerkers en gastouders zijn verplicht met de meldcode te werken als zij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 januari jl. is de vernieuwde meldcode met afwegingskader van kracht.

Versterken van interactievaardigheden gaat door!

Versterken van interactievaardigheden gaat door! De professional-kind-interactie is één van de vijf vormen van pedagogische inzet die je gebruikt om de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang te kunnen behalen. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van kinderopvang voor een overgroot deel bepaald wordt door de kwaliteit van interactie van de professional.

Pagina's