Nieuws

Infographic Gastouderbureaus 2019

Tot nu toe zijn er 27 nieuwe gastouderbureaus in 2019 opgericht. In 2018 waren dat er in totaal 33. Daarnaast zijn er 14 franchiseorganisaties bijgekomen met meer dan drie inschrijvingen.

De feiten en cijfers zijn verwerkt in een overzichtelijke infographic, die je hieronder kunt bekijken. De infographic wordt beschikbaar gesteld door KNGO en mag verder verspreid worden.

 

 

Week Tegen Pesten factsheet

Wat is pesten? Pesten is stelselmatige agressief gedrag waarbij één of meer personen in een machtspositie proberen een andere persoon schade toe brengen. Pesten kan plaatsvinden in de vorm van fysiek, verbaal of psychologisch gedrag. Stelselmatig uitsluiten valt ook onder pesten. Pesten vindt vaak plaats in een groep, bijvoorbeeld in de klas, of digitaal, maar kan ook plaatsvinden op andere plekken zoals de sportclub. 

Genen spelen rol bij pestgedrag

'Wees een held, met elkaar' is het thema dit jaar tijdens de Week Tegen Pesten 2019 (23 t/m 27 september). Iedereen die een positieve bijdrage levert, is een held. Vanuit KNGO delen we deze week verschillende berichten die te maken hebben met pesten via onze website en social media. Hieronder is het artikel van Vakblad Vroeg gedeeld.

Prinsjesdag voor (ZZP-)gastouders

Op prinsjesdag, dit jaar op dinsdag 17 september 2019, presenteerde de minister van
Financien de de financiele plannen (Miljoenennota/rijksbegroting) voor 2020.
Op 18 september was en in de tweede kamer een "algemene politieke beschouwing" en konden alle fractieleiders hun mening en visie geven op de gepresenteerde
plannen. KNGO zet de gevolgen die de plannen hebben voor (ZZP-)gastouders op een rij:

Hoe zoeken en vinden ouders kinderopvang?

Staatssecrataris SZW, Tamara van der Ark, heeft onderzoek laten doen om inzicht te krijgen in hoe
ouders informatie over kinderopvang vergaren en welke informatiebehoefte zij hebben. 
Dit deed zij om inzicht in te hebben op welke manier de overheid ouders kan ondersteunen in hun informatiebehoefte. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction.
Hieronder geven we de belangrijkste resultaten uit het onderzoek weer.

Pagina's