Nieuws

Hoe handelt de GGD indien er (tijdelijk) geen opvang is?

Wat gebeurd er als de GGD tijdens een inspectie erachter komt dat er (tijdelijk) geen kinderen worden opgevangen door een gastouder? Of als de gastouder is ingeschreven, maar er (nog) geen kinderen zijn opgevangen na enige tijd?

Indien op een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang (het opvangadres van de gastouder) gedurende een bepaalde periode geen kinderen worden opgevangen, is die voorziening (tijdelijk) uit exploitatie. Ze hebben nog geen duidelijke regels opgesteld hoe lang deze periode moet zijn geweest, dat verschilt per gemeente.

Wijzigingen GGD rapportage

Gastouderbureaus en gastouders zijn per 1 januari 2012 verplicht om GGD-rapporten toegankelijk te maken voor ouders en personeel. Dit moet gebeuren door zo’n rapport op de website van te plaatsen of, wanneer deze geen site heeft, ter inzage te leggen op een voor de ouders en het personeel toegankelijke plaats.

In 2012 krijgen gemeenten de ruimte om een verzoek tot inschrijving in het register te weigeren dan wel een bestaande inschrijving ongedaan te maken, op andere gronden dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.

Pagina's