Nieuws

Verwarring registratiedatum gemeente stopt kinderopvangtoeslag

Er is de afgelopen tijd wat verwarring ontstaan bij gastouderbureaus en vraagouders omdat de registratiedatum uit het LRK niet overeen kwam met de aanvraag kinderopvangtoeslag. Dit kwam eerder al voor als de gemeente per abuis de registratiedatum had gewijzigd bij het vastleggen van een (TK-B of B&W) goedkeuring. In enkele gevallen werd de uitbetaling van kinderopvangtoeslag aan de vraagouder per direct stopgezet!

Geen werk, wel recht op kinderopvangtoeslag.

Ook niet-werkenden kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

  • een (re-)integratietraject volgt;
  • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  • een uitkering als kunstenaar krijgt en een WIK-uitkering ontvangt;
  • student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.

De gemeente of het UWV betalen dan mee in de kosten van kinderopvang.

Voor alleenstaande ouders geldt eveneens dat ze moeten werken of moeten behoren tot een van bovengenoemde groepen.

Een nieuw jaar voor de gastouderopleiding

Wat gaat er gebeuren met de opleiding voor gastouders in 2012?
Het is niet de eerste wijziging die gastouderbureaus en gastouders voor hun kiezen krijgen.
In 2010 nog een tijd van onduidelijkheid waar een gastouderbureau met haar nieuwe gastouders naar toe moest voor de opleiding.
Daarna toch het EVC certificaat dat begin 2011 voet aan de grond kreeg, maar wat abrupt werd verstoord
door de maatregelen van minister Kamp die een diploma wilde zien vanaf 1 jan 2012.

Hoe handelt de GGD indien er (tijdelijk) geen opvang is?

Wat gebeurd er als de GGD tijdens een inspectie erachter komt dat er (tijdelijk) geen kinderen worden opgevangen door een gastouder? Of als de gastouder is ingeschreven, maar er (nog) geen kinderen zijn opgevangen na enige tijd?

Indien op een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang (het opvangadres van de gastouder) gedurende een bepaalde periode geen kinderen worden opgevangen, is die voorziening (tijdelijk) uit exploitatie. Ze hebben nog geen duidelijke regels opgesteld hoe lang deze periode moet zijn geweest, dat verschilt per gemeente.

Wijzigingen GGD rapportage

Gastouderbureaus en gastouders zijn per 1 januari 2012 verplicht om GGD-rapporten toegankelijk te maken voor ouders en personeel. Dit moet gebeuren door zo’n rapport op de website van te plaatsen of, wanneer deze geen site heeft, ter inzage te leggen op een voor de ouders en het personeel toegankelijke plaats.

In 2012 krijgen gemeenten de ruimte om een verzoek tot inschrijving in het register te weigeren dan wel een bestaande inschrijving ongedaan te maken, op andere gronden dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.

Pagina's