Nieuws

Oeps foutje van de overheid…

Onlangs werd de website van de Rijksoverheid aangepast. Het maximum aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen was eerst inclusief eigen kinderen (< 12 jaar) die aanwezig zijn tijdens de opvang. Ineens werd dit aangepast naar “ongeacht waar deze eigen kinderen zich bevinden”.

Dat wil dus zeggen dat indien u als gastouder 4 kinderen heeft in de leeftijd 4-12 jaar die bijvoorbeeld, als u die dag werkt als gastouder, op de BSO zijn, U nog maar 2 kinderen mag opvangen!

Positief signaal bijscholing bemiddelingsmedewerkers pedagogische component

Steeds meer gastouderbureaus kiezen ervoor om al hun bemiddelingsmedewerkers te laten bijscholen met
de sinds half juli bekend gemaakte bijscholing “pedagogische component” voor bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang.

Om aan de kwaliteitseis te kunnen voldoen dienen bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang die geen aantoonbare pedagogische vaardigheden hebben, maar wel een niveau 3 diploma, deze bijscholing te volgen voor 1 januari 2013.

Toeslag Flexmoeders/Mr. Nosey terug te vorderen

Belastingdienst Toeslagen laat weten dat de kinderopvangtoeslag die half juli automatisch is gestort
op de rekening van de failliet verklaarde gastouderbureaus Flexmoeders/Mr. Nosey terug te vorderen is.

Wat moet u doen?
Een dezer dagen ontvangt u automatisch een “verklaring” van Belastingdienst Toeslagen per post. In deze verklaring draagt de ouder de (terug)vordering voor de kinderopvangtoeslag over aan de Belastingdienst. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met Belastingdienst Toeslagen op 0800-0543.

Erkende Bijscholing Bemiddelingsmedewerker Gastouderopvang

We gaan door!
Door de vele positieve reacties op de bijscholing voor bemiddelingsmedewerkers van KNGO hebben we besloten om
de scholing door te zetten. Niet alleen bemiddelingsmedewerkers die nog aan de kwaliteitseis moeten voldoen voor 31 december, maar alle bemiddelingsmedewerkers krijgen nu de mogelijkheid om het Branche-erkende certificaat met subsidie van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) te behalen.

Faillissement en doorstart Geweldigeouders.nl

Tijdens de vakantie van KNGO is Geweldigeouders.nl failliet verklaard. Ook voor ons was het even slikken. Maar de berichten zijn dat Geweldigeouders.nl in onderhandeling is om een doorstart te kunnen maken.

Kinder-EHBO “To The Rescue”:
Geweldigeouders.nl is voornemens om met deze doorstart ook alle cursussen die gepland staan voor EHBO vanaf 22 augustus gewoon door te kunnen laten gaan. We hopen u hier snel over te kunnen berichten.
Nieuwe kandidaten raden wij aan om tot nader bericht 1 van de andere opleiders uit de lijst van KNGO te kiezen.

BKK budget voor bijscholing bemiddelingsmedewerkers

BKK stelt budget beschikbaar voor branche-erkende pedagogische  bijscholingen voor bemiddelingsmedewerkers binnen de gastouderopvang.

Met het BKK-bijscholingsbudget kunnen bemiddelingsmedewerkers een door CAO-partijen branche-erkende bijscholing volgen. Het bijscholingsbudget bedraagt 75% van de kosten die de opleider in rekening brengt, met een maximum van €400 per bemiddelingsmedewerker. Voor eigen rekening van het gastouderbureau zijn 25% van de kosten plus de reis- en verletkosten. Het budget wordt toegekend als de bijscholing met goed resultaat is afgerond.

Op papier goed geregeld…

Uit onderzoek is gebleken dat gastouderbureaus de zaakjes aardig voor elkaar hebben wat betreft de beoordelingspunten van de GGD-inspectie. Maar wat op papier goed geregeld lijkt, functioneert in de praktijk bij de gastouders nog niet altijd even goed.

Om gastouderbureaus en hun gastouders dichter bij elkaar te brengen op het gebied van “Veiligheid en Gezondheid” ontwikkelde KNGO in samenwerking met GeweldigeOuders.nl de E-learning cursus “Klaar voor de GGD”.

Bijscholing bemiddelingsmedewerkers bekend!

Op 26 juni 2012 heeft het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) besloten tot het verlenen van branche-erkenning aan 8 opleidingsinstituten voor de ‘bijscholing pedagogische component bemiddelingsmedewerkers’.
In de gastouderopvang hebben bemiddelingsmedewerkers pedagogische bagage nodig om gastouders te kunnen begeleiden in hun werk. Daarom geldt vanaf 1 januari 2012 de kwalificatie-eis. Onderdeel hiervan is een bewijs van een gevolgde branche-erkende ‘bijscholing pedagogische component.’

Pagina's