Nieuws

Wijzigingen GGD rapportage

Gastouderbureaus en gastouders zijn per 1 januari 2012 verplicht om GGD-rapporten toegankelijk te maken voor ouders en personeel. Dit moet gebeuren door zo’n rapport op de website van te plaatsen of, wanneer deze geen site heeft, ter inzage te leggen op een voor de ouders en het personeel toegankelijke plaats.

In 2012 krijgen gemeenten de ruimte om een verzoek tot inschrijving in het register te weigeren dan wel een bestaande inschrijving ongedaan te maken, op andere gronden dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.

Pagina's